Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

28/10/2013 - 05:29

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động.

TTH - Phát huy tốt quy chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Nam Đông đã từng bước nâng cao chất lượng các mặt công tác, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Ngực, Chính trị viên Ban CHQS huyện Nam Đông cho biết: Vai trò lãnh đạo của cấp ủy từng bộ phận của đơn vị phải được thể hiện chặt chẽ ở cả 3 khâu: lãnh đạo, chỉ đạo xác định nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các mặt công tác; tiến hành kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm và khen thưởng nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong giai đoạn mới, đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Các ban, bộ phận cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện sát với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế, xem đây là đòn bẩy để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban CHQS huyện Nam Đông tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân

Hàng năm, từ nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, Ban CHQS huyện chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ khung huấn luyện. Nội dung tập huấn tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu của năm trước, nhất là phương pháp huấn luyện của đội ngũ giáo viên, công tác quản lý lực lượng dân quân tự vệ... Đồng thời, Ban CHQS huyện chỉ đạo cơ quan quân sự các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ làm tốt công tác kiện toàn tổ chức xây dựng lực lượng DQTV; chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án, xây dựng kế hoạch huấn luyện, phân công giáo viên, cán bộ phụ trách một cách hợp lý.

Để việc tổ chức huấn luyện đúng thời gian, kế hoạch, bảo đảm quân số, có chất lượng, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ xây dựng kế hoạch huấn luyện chi tiết, chuẩn bị chu đáo mọi mặt phục vụ huấn luyện. Đồng thời, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức các cụm huấn luyện và phân công cán bộ cơ quan quân sự huyện trực tiếp xuống từng địa phương, huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình theo kế hoạch, quân số tham gia cao, chất lượng huấn luyện được nâng lên.

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, công tác Đảng, công tác chính trị của đảng bộ được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, thiết thực hơn. Đáng chú ý, qua 2 năm tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từng việc làm, hành động của cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang huyện đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Qua đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả nổi bật của Đảng bộ Quân sự huyện Nam Đông là việc gắn các mặt công tác với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình, nhiều vấn đề thiếu sót, khuyết điểm được Đảng uỷ và cấp uỷ các chi bộ tập trung chỉ đạo, giải quyết thấu đáo. Chuyển biến rõ nét nhất là việc đổi mới phương pháp tác phong công tác của cán bộ các cấp, quy chế dân chủ được mở rộng, nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất. Từng ban, từng bộ phận, từng cán bộ, đảng viên luôn phát huy tính chủ động, sáng tạo đưa việc học tập, làm theo Bác từng bước đi vào cuộc sống, đạt chất lượng và hiệu quả cao. Chỉ tính riêng việc thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, tiết kiệm điện, nước, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi..., hàng năm đơn vị tiết kiệm được hàng chục triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Ngực khẳng định: “Một trong các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là, Đảng ủy, Ban CHQS huyện sẽ tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện những nội dung cơ bản của Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (khóa IX), nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ, nhận thức đúng đắn về cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; cũng như việc thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội. Đồng thời, Đảng ủy chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, khả năng điều hành của hệ thống chỉ huy các cấp trong Đảng bộ Quân sự huyện. Bên cạnh đó, tập trung công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nói chung, chính trị viên và cán bộ chính trị nói riêng. Hằng năm, tiến hành phát hiện, bổ sung nguồn cán bộ trẻ có năng lực và bồi dưỡng đảm bảo đội ngũ cán bộ kế thừa, liên lục; đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động để cán bộ có tích lũy kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở”.

Bài và ảnh: Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP