20/11/2014 - 06:13

Chuyển chữ lên non

TTH -

Đem yêu thương về núi

Mưa se sẽ hôn rừng
Dài tay trăm con suối
Đưa nước về bản bưng
 
Trường của em nho nhỏ
Bằng lăng tím che ô
Mùa xuân vừa lấp ló
Vườn đã trắng bông ngô
 
Học trò xinh như quả
Áo thổ cẩm khoe màu
Tiếng đọc bài ra rả
Điểm mười sắc đỏ au
 
Tuần đôi lần xuống bản
Ngày hai buổi lên trường
Ẩn trong lời em giảng
Là hình bóng quê hương
 
Như con tằm chăm chỉ
Rút ruột để trao đời
Sợi tơ hay con chữ
Đều sáng ngời em ơi

Phan Thành Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP