29/11/2015 - 06:58

Chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

TTH.VN - Ngày 28/11, UBND tỉnh cho biết, tính đến thời điểm này, Thanh tra các cấp, các ngành đã tiến hành 46 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 60 đơn vị, chủ yếu lồng ghép vào các cuộc thanh tra về tài chính, ngân sách.

Thông qua các cuộc thanh, kiểm tra đã chỉ ra những kết quả đạt được, chấn chỉnh và xử lý những tồn tại, hạn chế, vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015 đã phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng là vụ ông Lê Văn An đã chiếm dụng quỹ của HTX Nông nghiệp Văn Xá Đông (phường Hương Văn, thị xã Hương Trà) với số tiền 249.498.876 đồng và vụ việc thực hiện pháp luật, chính sách về đầu tư và thuế tại Công ty liên doanh Khách sạn Bờ Sông Thanh Lịch.

Hai vụ việc này đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP