21/07/2015 - 21:56

Chuyển đổi thành công 10 chợ nông thôn

TTH - Thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh, Sở Công thương đã triển khai khảo sát và chuyển đổi thành công 10 chợ truyền thống tại các huyện, thị xã.

Trong đó, thị xã Hương Thủy có 6 chợ và giao cho các HTX Nông nghiệp đóng tại địa phương tiếp nhận và quản lý như chợ Tổ 1, chợ Mai ở phường Thủy Dương; chợ Dạ Lê ở phường Thủy Phương; chợ Thần Phù phường Thủy Châu và chợ Cầu Ngói ở phường Thủy Thanh, đồng thời thành lập mới HTX sản xuất- dịch vụ tổng hợp xã Dương Hòa quản lý và khai thác chợ Dương Hòa. Huyện Phú Lộc có 3 chợ, trong đó thành lập mới 2 HTX thương mại- dịch vụ để quản lý chợ Cầu Hai ở thị trấn Phú Lộc và chợ Truồi ở xã Lộc An; bàn giao HTX dịch vụ điện năng Lộc Thủy tiếp nhận và quản lý chợ Nước Ngọt xã Lộc Thủy. Tại huyện Nam Đông, bàn giao cho HTX nông nghiệp quản lý chợ Nam Đông ở xã Hương Giang. Hiện, Sở Công thương đang đẩy mạnh việc thành lập các HTX, doanh nghiệp để tiếp tục chuyển đổi các chợ còn lại với mục tiêu mang lại hiệu quả kinh tế và quyền lợi cho người dân.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP