Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

20/09/2016 - 20:40

Chuyển giao kỹ thuật trồng cỏ vùng gò đồi

TTH - Ngày 20/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo “Chuyển giao kỹ thuật nuôi bò cho vùng gò đồi Thừa Thiên Huế”.

Trước đó, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Giáo dục & Đào tạo giao Đại học Huế thực hiện mô hình chuyển đổi đất trồng màu truyền thống sang trồng cỏ để chăn nuôi bò thâm canh với quy mô lớn tại thôn Bắc Bình (xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) từ năm 2012 đến năm 2014. Kết quả từ 63 hộ dân tham gia đạt hiệu quả bình quân 3,9 triệu đồng/sào, tăng 4,25 lần so với trồng màu truyền thống.

Hội thảo khẳng định vùng gò đồi Thừa Thiên Huế giàu tiềm năng xây dựng mô hình chuyển đổi đất trồng màu truyền thống sang trồng cỏ để chăn nuôi bò thâm canh với quy mô lớn tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị sản xuất và tăng thu nhập cho người dân vùng gò đồi.

Hà Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP