Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

05/10/2016 - 18:40

Chuyển giao quản lý Trung tâm Văn hóa Huyền Trân

TTH - Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt giá trị nhận chuyển giao Trung tâm Văn hóa Huyền Trân thuộc Công ty CP Du lịch Hương Giang quản lý sang cho UBND tỉnh quản lý, sử dụng theo giá trị sổ sách kế toán với tổng giá trị hơn 24 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính ký kết hợp đồng nhận chuyển giao Trung tâm Văn hóa Huyền Trân thuộc Công ty CP Du lịch Hương Giang quản lý sang cho UBND tỉnh quản lý, sử dụng; hướng dẫn Công ty CP Du lịch Hương Giang chuyển trả số tiền nhận chuyển giao Trung tâm Văn hóa Huyền Trân từ nguồn thu thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Du lịch Hương Giang theo các quy định của Nhà nước. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan và Công ty CP Du lịch Hương Giang để nhận bàn giao đất, tài sản trên đất và các hồ sơ, tài liệu có liên quan của Trung tâm Văn hóa Huyền Trân theo đúng các quy định của Nhà nước.

Trong lúc chưa bàn giao sang cho UBND tỉnh quản lý, sử dụng, Công ty CP Du lịch Hương Giang có trách nhiệm tiếp tục theo dõi, quản lý các tài sản, hồ sơ và tài liệu liên quan đến đầu tư xây dựng tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, không để mất mát, hư hỏng, duy trì công tác duy tu bảo dưỡng các công trình nêu trên và được hưởng các khoản thu từ việc cung ứng các dịch vụ tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân đến khi bàn giao chính thức.

Nguyệt Tú

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP