Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

15/02/2012 - 13:38

Chuyện những cán bộ biên phòng tăng cường về cơ sở

TTH - Trong lần công tác ở các xã biên giới của huyện miền núi A Lưới mới đây, tôi có dịp tiếp xúc với Bí thư Đảng ủy xã Đông Sơn Nguyễn Văn Phơm. Qua câu chuyện tăng cường cán bộ biên phòng có năng lực về giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy các xã biên giới, tôi càng thấu hiểu hơn về công lao, đóng góp và những hy sinh thầm lặng của người lính biên phòng trên tất cả các mặt nhiệm vụ.

Triển khai kế hoạch tăng cường cán bộ Bộ đội Biên phòng giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy các xã biên giới, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt tiến hành tăng cường thiếu tá Đào Đức Cửu làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Đông Sơn. Sau khi được tăng cường về xã, Phó Bí thư Cửu bám sát chức trách, quy chế, kế hoạch và chương trình công tác của cấp ủy xã, kịp thời tham mưu các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tế của địa phương; tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy xã từng bước củng cố nề nếp công tác Đảng đi vào hoạt động hiệu quả hơn. Nhờ đó, hệ thống chính trị tại địa phương ngày càng vững mạnh, các đoàn thể hoạt động đồng bộ, có sự gắn kết chặt chẽ. Công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới đã góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, phát huy dân chủ và tăng cường công tác giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, với Nhà nước ngày càng được củng cố vững chắc, khối đại đoàn kết toàn dân càng được tăng cường, từ đó từng bước xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Nói về những “chiến công” của Phó Bí thư Cửu, anh Nguyễn Văn Phơm bảo: “Quá trình phát triển các mô hình kinh tế điểm nhằm giúp cho đồng bào thoát nghèo, cán bộ Cửu đã thực sự sâu sát ở cơ sở để vận động tuyên truyền, nắm bắt khả năng lao động sản xuất của bà con, nhất là kỹ thuật và vốn sản xuất để có sự đầu tư thích hợp. Đồng chí Cửu kiên trì, bền bỉ, miệng nói tay làm, cầm tay chỉ việc, trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào. Nhờ đó, bà con dễ hiểu, dễ làm theo nên các mô hình kinh tế mới phát huy hiệu quả. Đa phần mô hình kinh tế điểm được thực hiện theo phương thức VACR. Cán bộ trực tiếp cùng người dân khảo sát, đầu tư các loại con giống như dê, bò, các loại cá nước ngọt; tập trung vào các loại cây trồng có năng suất, giá trị kinh tế cao... Hiệu quả công tác của cán bộ biên phòng tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy xã biên giới thực hiện thật khó mà cân đo đong đếm hết được. Bởi vậy, cần có chính sách đãi ngộ phù hợp đối với Phó Bí thư Đảng ủy tăng cường về xã biên giới, phải động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ này”.

Bá Trí
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP