Bạn đọc Bạn đọc viết

08/07/2015 - 07:53

Chuyển nhượng một phần, bỗng dưng mất hết đất ở

TTH - Những khuất tất liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất 774, tờ bản đồ số 11, tọa lạc tại tổ dân phố 6, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà đang được Thanh tra thị xã Hương Trà thụ lý, giải quyết theo đơn tố cáo của ông Trần Kiêm Quý (phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà).

Bỗng dưng mất hết đất ở

Theo đơn cũng như trình bày của ông Quý, năm 2002, UBND huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) ra Quyết định cấp GCNQSDĐ thửa đất gia đình ông đang ở với diện tích 1.088m2. Trong đó, có 300m2 đất ở và 788m2 đất vườn. Cùng thời điểm này, gia đình ông chuyển nhượng lại cho hộ gia đình ông Trần Hữu An và bà Nguyễn Thị Kim Chi một phần thửa đất. Năm 2012, theo chủ trương chung của thị xã Hương Trà, gia đình ông lập hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ thửa đất còn lại với diện tích 715,9m2. Tuy nhiên, do thửa đất của ông đã có quyết định cấp GCNQSDĐ (ông chưa nhận được GCNQSDĐ) nên các ngành chức năng cũng như UBND phường Hương Xuân trả lại hồ sơ cho ông. Từ đây, ông mới phát hiện hộ gia đình ông An và bà Chi cũng được UBND thị xã Hương Trà ra quyết định cấp GCNQSDĐ với diện tích là 480m2 (thửa đất mà ông chuyển nhượng lại) trong đó có 300m2 đất ở và 180m2 đất vườn. Như vậy, toàn bộ diện tích đất ở trong thửa đất của ông có đã được chuyển hết sang cho gia đình ông An. Vậy, gia đình ông đang sinh sống bấy lâu nay chỉ là trên đất vườn...?

Sống trên ngôi nhà mình xây dựng, nhưng ông Quý không còn diện tích đất ở

Tìm hiểu chúng tôi được biết, tại Quyết định số 478/QĐ-UB ngày 7/10/2002 của UBND thị xã Hương Trà đã cấp GCNQSDĐ số N 627716 cho gia đình ông Trần Kiêm Quý, bà Trần Thị Lý (trú tại thôn Liễu Nam, xã Hương Xuân) đối với thửa đất số 774, tờ bản đồ số 11, diện tích 1.088m2 (trong đó: đất ở 300m2, đất vườn 788m2). Trong khi đó, tại Quyết định số 536/QĐ-UB ngày 20/10/2002 của UBND thị xã Hương Trà lại cấp GCNQSDĐ số N 627768 cho ông Trần Hữu An, bà Nguyễn Thị Kim Chi (trú tại 37/32 Nguyễn Huệ, TP Huế) đối với thửa đất số 774-2, tờ bản đồ số 11, diện tích 480m2 (trong đó: đất ở 300m2, đất vườn 180m2). Như vậy toàn bộ đất ở của hộ gia đình ông Quý đã chuyển hết sang cho hộ gia đình ông An. Ngày 28/3/2013, gia đình ông An đã chuyển nhượng thửa đất trên cho ông Phạm Văn Thành và bà Trần Thị Ngọc Anh và đã được UBND thị xã Hương Trà phê duyệt ngày 23/4/2013.

Thanh tra lại hồ sơ cấp GCNQSDĐ của 2 hộ

Sau khi nhận đơn của ông Quý, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thị xã Hương Trà rà soát lại toàn bộ hồ sơ, trình tự thủ tục lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ của hộ gia đình ông Quý, bà Lý và quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ của hộ gia đình ông An, bà Chi. Qua đó, phát hiện ra nhiều sai sót.

Ông Trần Hưng Long, Trưởng phòng TN&MT thị xã Hương Trà cho biết, soát xét lại hồ sơ cấp GCNQSDĐ của 2 hộ gia đình ông Quý và ông An cho thấy, Hội đồng đăng ký đất đai của phường Hương Xuân đã tổ chức xét duyệt hồ sơ của 2 hộ vào ngày 2/6/2002. UBND phường có Thông báo công khai hồ sơ đủ điều kiện cấp cấp GCNQSDĐ vào ngày 5/6/2002 và có Tờ trình số 94/TTr-UBND vào ngày 15/6/2002 về việc đề nghị cấp GCNQSDĐ cho 2 hộ, trong đó có trường hợp của ông Quý. Tuy nhiên, đơn xin đăng ký và cấp GCNQSDĐ của ông Quý ghi ngày 20/6/2002. Như vậy, trình tự thủ tục xét duyệt và đề nghị của UBND phường Hương Xuân đối với hồ sơ của hộ gia đình ông Quý là không đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30/11/2001 của Tổng cục địa chính về hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSDĐ.

Đối với Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất giữa gia đình ông Quý với gia đình ông An lập ngày 20/9/2002, tại thời điểm này ông Quý chưa có GCNQSDĐ (UBND thị xã Hương Trà có quyết định về việc cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông Quý vào ngày 7/10/2002). Như vậy, trình tự thực hiện thủ tục tách thửa, lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của gia đình ông Quý cho gia đình ông An đối với thửa đất số 774-2, tờ bản đồ số 11, diện tích 480m2 vào ngày 20/9/2002 tại UBND phường Hương Xuân là không đúng theo quy định của tại Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. Việc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND thị xã cấp GCNQSDĐ số N 627768 cho hộ gia đình ông An đối với thửa đất số 774-2, tờ bản đồ số 11, diện tích 480m2 (trong đó: đất ở 300m2, đất vườn 180m2) là không đúng với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 20/9/2002 (trong hợp đồng ghi diện tích 480m2, loại đất: đất ở và đất vườn, không phân rõ diện tích từng loại đất).

Hiện nay, UBND thị xã Hương Trà đã có Công văn số 960/UBND-KNTD giao trách nhiệm cho Thanh tra thị xã thẩm tra những vấn đề liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ của hộ gia đình ông Quý và ông An. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này khi có kết luận cuối cùng của UBND thị xã Hương Trà.

Bài, ảnh: Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP