Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

24/03/2011 - 05:08

Chuyển nhượng QSDĐ khi không được tách thửa?

TTH - * Ông Nguyễn Văn Th. có mảnh đất diện tích 300 m2 ở tại phường Thuận Lộc (Huế) và muốn bán cho tôi 1/2 thửa đất ở này. Tuy nhiên, khi làm thủ tục tách thửa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ), tôi được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND TP Huế trả lời: thửa đất nói trên thuộc bốn phường nội thành nên không đủ điều kiện tách thửa. Vậy, xin quý báo giải thích vì sao đất của ông này không được tách thửa? Nếu tôi vẫn muốn mua 1/2 thửa đất của ông có được không và bằng cách nào để tôi có thể xác lập được QSDĐ của mình. (Minh Hải, TP Huế) .

- ThS. LS Nguyễn Văn Phước, Trưởng Văn phòng Luật sư Huế: Căn cứ theo Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh (thay thế Quyết định số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 26/7/2008 của UBND tỉnh) về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày 1/1/2011, thì do thửa đất của ông Nguyễn Văn Th. tọa lạc tại phường Thuận Lộc là một trong bốn phường nội thành thành Huế (Thuận Thành, Thuận Lộc, Thuận Hòa và Tây Lộc) nên thuộc sự điều chỉnh của Quyết định số 2318/QĐ-UB ngày 7/10/1999 của UBND tỉnh về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu Kinh thành Huế. Theo đó, diện tích đất của ông Nguyễn Văn Th. khi tách đôi thì diện tích mỗi thửa là 150 m2 (không đảm bảo diện tích tối thiểu là ≥ 200 m2 theo quy định tại Quyết định số 2318/QĐ-UB) nên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND TP Huế trả lời bạn như đã nêu là phù hợp với các quy định nói trên.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn xác lập quyền sử dụng 1/2 thửađất trên thì bạn và ông Nguyễn Văn Th. có thể thỏa thuận với nhau làm thủ tục tặng cho QSDĐ để cùng đứng tên chung trên giấy chứng nhận (GCN) QSDĐ. Khi bạn và ông Nguyễn Văn Th. cùng đứng tên như vậy thì quyền sở hữu, sử dụng của hai người ngang nhau (bên này không thể định đoạt được tài sản nếu không có ý kiến của bên kia và ngược lại).
Để có được GCN QSDĐ đứng tên chung của hai người, trước tiên, ông Nguyễn Văn Th. và bạn đến cơ quan công chứng để làm hợp đồng tặng cho QSDĐ. Sau đó, bạn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tại cơ quan thuế. Thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp nhận tặng cho QSDĐ được quy định tại khoản 1, điều 23 Luật Thuế thu nhập cá nhân: “Thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng, bao gồm: bất động sản, tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, kể cả chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.” Thuế suất đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là 10% trên thu nhập tính thuế (điều 25 Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân). Sau đó, bạn thực hiện việc đăng ký tên của mình trên GCN QSDĐ (đứng tên chung với ông Nguyễn Văn Th.) tại cơ quan có thẩm quyền.
Hạn chế của cách này là bạn phải nộp thuế với số tiền khá lớn (10% giá trị bất động sản mà bạn được hưởng) và do cùng đứng tên chung trên GCN QSDĐ, nên bạn không thể tự mình thực hiện các quyền của chủ sử dụng (như quyền định đoạt) mà phải phụ thuộc vào chủ sử dụng chung còn lại. Dựa trên nội dung mà chúng tôi tư vấn ở trên, bạn có thể quyết định lựa chọn cách phù hợp nhất để thực hiện việc chuyển nhượng đất của mình.       
Bùi Vĩnh (ghi) 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP