Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

05/03/2019 - 06:15

Chuyển tư duy “quản lý” sang “phục vụ”

TTH - Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) tỉnh đang thực hiện mục tiêu “Xây dựng một chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động” và chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”.

Hướng dẫn người dân đến làm các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Mỗi ngày giải quyết cho gần 300 lượt người

Ông Phạm Bá Hiền (trú Quảng Phú, Quảng Điền) đến TTPVHCC tỉnh để làm các thủ tục hồ sơ hành chính, cho biết: “Lần đầu tiên đến đây làm lý lịch tư pháp, tôi thấy mô hình hoạt động mới này mang lại nhiều tiện lợi. Cán bộ nhiệt tình hướng dẫn các thủ tục và giải quyết hồ sơ kịp thời. Kết quả được chuyển phát nhanh nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân”.

Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi ngày, TTPVHCC tỉnh tiếp nhận hồ sơ giao dịch của gần 300 công dân. Nhiều sở, ngành, đơn vị đã tích cực triển khai dịch vụ công ở mức độ 3, mức độ 4, qua đó, giảm thời gian giải quyết đối với các TTHC, được tổ chức, cá nhân đồng tình ủng hộ.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc TTPVHCC tỉnh khẳng định, chúng tôi quán triệt cho cán bộ, công chức về giờ giấc làm việc tại trung tâm. Qua theo dõi, cán bộ trung tâm làm việc rất nghiêm túc, thái độ thân thiện, niềm nở và giải quyết công việc nhanh chóng. Năm 2019, chúng tôi tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nhằm hỗ trợ, giải quyết tốt nhất công việc.

Chuyển mạnh sang phục vụ

Hiện nay, các TTHC ở TTPVHCC tỉnh đều được quy trình hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả...  Toàn bộ hồ sơ được tiếp nhận tại trung tâm đảm bảo số hóa, tạo lập hồ sơ điện tử và lưu vết, hướng tới những thành phần hồ sơ này không cần phải nộp lại khi công dân, tổ chức tham gia giải quyết TTHC tại các Trung tâm Hành chính công cấp xã, cấp huyện ở lần tiếp theo trên địa bàn toàn tỉnh.

Năm 2018, TTPVHCC tỉnh đã khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh; giảm bớt phiền hà, tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, góp phần đẩy nhanh chương trình CCHC của tỉnh. Trong năm có 68.440 hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết; trong đó có 63.222 hồ sơ (chiếm tỷ lệ hơn 96%) đã giải quyết trước hẹn và đúng hẹn, 2.550 hồ sơ trễ hẹn (chiếm 3,8%), 3.277 hồ sơ đang giải quyết và tồn đọng.

Bà Trần Thị Hoài Trâm cho biết thêm, năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo trung tâm kiện toàn lại tổ chức bộ máy, tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp tốt nhất. Theo đó, ưu tiên xây dựng, bổ sung các danh mục của bộ TTHC theo quy trình ISO 9002:2015 và tiếp tục hoàn thiện các quy trình theo hướng rút ngắn thủ tục, giảm phiền hà cho người dân để phục vụ tốt hơn cho công tác giám sát các TTHC trên địa bàn toàn tỉnh. Với mục tiêu "Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động" và phương châm "Thân thiện- đơn giản- đúng hẹn", Trung tâm PVHCC tỉnh chú trọng đón tiếp và hướng dẫn chu đáo người dân, tổ chức và doanh nghiệp đến làm thủ tục với thái độ lịch sự, thân thiện.

Bài, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP