Kinh tế Xây dựng - Giao thông

24/05/2016 - 20:59

Có 9 điểm nạo vét khơi dòng trên sông Hương và đầm phá Tam Giang được xã hội hóa

TTH - Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định công bố danh mục các dự án xã hội hóa nạo vét duy tu, đảm bảo giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia.

Theo đó, cả nước có 20 hệ thống sông, kênh, đầm phá có dự án xã hội hóa, trong đó Thừa Thiên Huế có các dự án nạo vét trên đầm phá Tam Giang và trên sông Hương. Cụ thể, trên đầm phá Tam Giang là các vị trí: Cửa Lác, Mũi Hàn, Hà Úc, Hà Trung, Hiền Vân – Tư Hiền với khối lượng dự kiến nạo vét khoảng 106.100m3; trên sông Hương tại các vị trí: Thuận Hòa, Quy Lai, Cồn Hến, Hương Hồ với khối lượng dự kiến nạo vét khoảng 65.000m3.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP