Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

10/01/2018 - 08:10

Cơ bản vẫn là chất lượng đội ngũ

TTH - Thiếu năng lực trong việc vận dụng các chủ trương, chính sách vào cuộc sống, nhất là trong việc phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế; công tác quy hoạch chưa tốt, thiếu tính chiến lược lâu dài, một số nơi vừa thiếu tính rà soát, bổ sung thường xuyên, vừa nể nang, khép kín.

Đội ngũ cán bộ trẻ chưa được chú trọng đúng mức việc thử thách, rèn luyện trong thực tiễn ở các vị trí công việc khác nhau…là những tồn tại được nhìn nhận trong công tác cán bộ tại Hội nghị tổng kết NQTW3 được Tỉnh ủy tổ chức vào tháng 12/2017 vừa qua.

Cũng tại hội nghị này, một trong những vấn đề được quan tâm phân tích, mổ xẻ chính là trình độ, năng lực của đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Thừa nhận công tác cán bộ chưa được thực hiện tốt – lấy thực tiễn từ Phú Vang và TP. Huế, nơi trước đây là Bí thư Huyện ủy và bây giờ là Bí thư Thành ủy – theo ông Huỳnh Cư, đó là một trong những nguyên nhân làm cho chất lượng hoạt động trong các lĩnh vực ở địa phương không tốt, thiếu chiều sâu và thiếu tính đột phá; đồng thời cũng là nguyên nhân của việc hẫng hụt đội ngũ kế cận và khiến cho việc quy hoạch, bổ sung quy hoạch chưa đạt. Ngay trong việc bố trí, sử dụng cán bộ cũng chưa chọn đúng người, đúng việc và đó là hệ lụy của tính cảm quan, thích ai dùng nấy. Đâu đó còn nặng tính gia đình, quên nguyên tắc là điều đó làm cho chất lượng bộ máy cực kỳ kém.

Theo tôi, đây là một cách nhận diện vấn đề thẳng thắn. Điều đó cho thấy, chúng ta đang phải đối diện với những vấn đề gì, như thế nào. Bảng phụ lục về trình độ cán bộ, công chức cơ sở xã, phường, thị trấn cấp xã, phường tại hội nghị cho thấy, cao đẳng có 166 (5,1%), trung cấp 1.153 (35,3%), chưa đào tạo 164 (5,02%), đại học 1.769 (54,2% và thạc sĩ 14 (0,42%). Tuy nhiên, tôi nhớ điều mà ông Huỳnh Cư đau đáu khi phát biểu tại hội nghị là cán bộ chủ chốt của phường gần như không có ai được đào tạo chính quy. Đó là TP. Huế, nơi dễ có điều kiện trong học tập, đào tạo và tuyển dụng hơn hẳn các địa phương khác.

Chuyên môn không sâu, lãnh đạo không hiệu quả, đương nhiên là khó cho sự phát triển. Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc, có những cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác lâu năm nhưng không thể gọi là trưởng thành.

Không có cái gì có thể thay đổi được ngay, nhất là vấn đề liên quan đến con người, song nhìn thẳng, để từ đó mà xây dựng các giải pháp, có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung và thay đổi với những bước đi cụ thể, hợp lý là điều cần thiết, đối với từng địa bàn, địa phương ở các phạm vi khác nhau và quy mô khác nhau.

Minh Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP