09/09/2015 - 16:05

Có duyên với công tác dân số vùng cao

TTH - Lên niềm núi huyện A Lưới, hỏi về công tác dân số không ít người nhắc đến chị Phạm Thị Thanh Tâm, một cán bộ nhiệt tâm, giàu kinh nghiệm. Chị Tâm hiện là Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện A Lưới.

 

Chị Phạm Thị Thanh Tâm, phát biểu trong hội nghị điển hình tiên tiến ngành y tế giai đoạn 2010-2015
Gặp chị Tâm, ấn tượng đầu tiên là một người hoạt bát nhanh nhẹn, nói chuyện rất duyên. Thấu hiểu hoàn cảnh địa phương, khi vào “ghế” quản lý, chị kịp thời tham mưu cho lãnh đạo huyện đề ra những quyết sách, nhằm thực hiện các chương trình, đề án mục tiêu chiến lược quốc gia về dân số trên địa bàn khá hiệu quả. Điển hình, như chương trình “Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và KHHGĐ giai đoạn 2005-2010, giai đoạn 2011-2015”; đề án “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2013-2017 và định hướng đến năm 2020”... Trong đó, hàng năm huyện A Lưới đề ra các giải pháp thực hiện, triển khai các chiến dịch lồng ghép chăm sóc SKSS đến vùng sâu, vùng khó khăn; xây nhiều mô hình, câu lạc bộ hướng đến mục tiêu giảm nghèo, không sinh nhiều con... góp phần nâng cao cuộc sống cho các gia đình, bản làng, thôn xóm.
Chị Tâm còn nghiên cứu, tìm tòi biên soạn các nội dung, chủ đề về dân số, hợp lý nhằm tuyên truyền, vận động đến người dân, đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ dễ hiểu, dễ nhớ để thực hiện KHHGĐ. Chị xây dựng kế hoạch quản lý có khoa học trong họp hành, giao ban, đánh giá rút kinh nghiệm qua từng nội dung, từng chương trình, đề án cụ thể; tiến hành chỉ đạo đội ngũ cán bộ cơ sở gần dân, sát dân, để làm thay đổi quan niệm lạc hậu, như trọng nam hơn nữ “đông con hơn đông của”. Tranh thủ thời gian, chị trực tiếp bám sát cơ sở, truyền thông, giáo dục mọi người dân tham gia, nhận thức đúng về công tác DS.
Chị chia sẻ: “Người làm tốt công tác dân số phải có tâm huyết, yêu nghề, thân thiện và trách nhiệm”. Kinh nghiệm của chị là, để vận động bà con hiểu một vấn đề không phải một sớm, một chiều mà đòi hỏi phải thường xuyên, liên tục như dòng chảy của con sông, con suối mới mang lại hiệu quả. Theo nghề dân số ở địa bàn huyện miền núi ALưới, không chỉ có lòng nhiệt tình, kiên trì mà còn phải hiểu phong tục tập quán của từng dân tộc, chia sẻ tâm tư, tình cảm, gần gũi với bà con để truyền thông, giáo dục, giải thích có tình, có lý những quyền lợi, nghĩa vụ mới thu hút sự hưởng ứng tích cực của mọi người dân.
Qua 18 năm làm công tác dân số, chị Tâm nhận được sự yêu thương và tín nhiệm của người dân và lãnh đạo địa phương. Đến nay, phần lớn người dân dần ý thức được lợi ích của công tác dân số nên đã sinh con ít, sinh con thưa để có thời gian và điều kiện phát triển kinh tế gia đình, lo con cái học hành. Thống kê các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ ở A Lưới cho thấy, năm 2010, tỷ suất sinh là 20%o đến năm 2014 còn 19,4%o (giảm 0,6%o); tỷ lệ sinh con thứ 3 là 14,7% đến nay còn 10,5% (giảm 4,2%); tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai đạt 70%. Trong đó, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở địa phương từng bước được hạn chế
Với sự nỗ lực, nhiệt tâm của bản thân trong công tác DS-KHHGĐ, những năm gần đây chị Tâm nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp ghi nhận những đóng góp trong công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn A Lưới.

Minh Hy

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP