04/10/2015 - 17:04

Cơ hội cho sinh viên Huế khởi nghiệp

TTH - Sáng 4/10, Qũy Giáo dục Huế hiếu học tổ chức giới thiệu Qũy Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. Theo đó, từ nay bên cạnh hoạt động trao học bổng, phần thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, hỗ trợ xây dựng trường lớp cho các xã khó khăn ở Thừa Thiên Huế, Qũy Giáo dục Huế hiếu học còn đầu tư vốn vay cho sinh viên khởi nghiệp.

Đối tượng gồm sinh viên còn đi học muốn làm thêm, sinh viên ra trường chưa có việc làm muốn có vốn khởi nghiệp. Mỗi sinh viên khi có dự án về ý tưởng, kế hoạch khả thi trong sản xuất, kinh doanh sẽ được hỗ trợ 5-10 triệu đồng tiền vốn. Điều kiện là sau 2 năm kinh doanh phải hoàn trả lại vốn, 4 năm sau, mỗi năm phải trích 10% lợi nhuận vào Qũy Giáo dục Huế hiếu học để phát triển quỹ.

Hải Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP