Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

12/11/2012 - 06:00

Cơ hội và thách thức

TTH - Huy động nguồn lực là việc làm hết sức quan trọng trong thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới (CTXDNTM). Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác huy động nguồn lực xây dựng NTM trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn cần tháo gỡ.

Kết quả đáng ghi nhận

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thượng Nhật (huyện Nam Đông) Nguyễn Văn Lõi nói: Công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực trong dân để xây dựng NTM luôn được xã đặt lên hàng đầu... Từ khi triển khai xây dựng NTM đến nay, xã vận động người dân trên địa bàn hiến khoảng 15.000 m2 đất và hoa màu để xây dựng các công trình giao thông, công cộng... trị giá trên 500 triệu đồng.

Một cơ sở sản xuất đũa, tăm tre được đầu tư phát triển

Ông Phạm Tấn Son, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Đông cho biết, đến nay, trên địa bàn có trên 300 hộ hiến khoảng 50 ngàn mét vuông đất và các loại hoa màu, trị giá trên 3 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2012, toàn huyện có 176 hộ dân hiến 11.800 m2 và các loại hoa màu, trị giá trên 300 triệu đồng. Huyện huy động từ các chương trình, dự án trên 26 tỷ đồng, xây dựng 26 hạng mục công trình giao thông, thủy lợi, trường học, công trình công cộng... Hàng trăm ngôi nhà được xây mới, sửa chữa, trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng...

Năm 2013, toàn tỉnh phấn đấu huy động nguồn lực cho CTXDNTM là 301,170 tỷ đồng; trong đó, vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia 99,370 tỷ đồng, từ CTXDNTM 35 tỷ đồng, vốn hỗ trợ có mục tiêu 66,8 tỷ đồng và vốn vay ưu đãi 100 tỷ đồng. Ngoài ra, huy động trong dân từ việc hiến đất, góp công, xây dựng nhà cửa, tường rào, đường làng... khoảng 90 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu nhận xét, phong trào hiến đất, hoa màu xây dựng các công trình có sức lan tỏa ở nhiều địa phương. Ngoài việc hiến đất, ba năm qua, Ban Chỉ đạo CTXDNTM tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, ban ngành tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng NTM. Đến cuối năm 2012, tổng kinh phí huy động, đầu tư xây dựng khu vực nông thôn trên 520 tỷ đồng, trong đó năm 2012 trên 204 tỷ đồng. Các địa phương tập trung xây dựng, nâng cấp nhiều công trình giao thông, thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương; xây dựng cánh đồng mẫu lớn, lúa chất lượng cao. Các đoàn thể triển khai xây dựng tường rào xanh, trồng cây xanh ven đường, vệ sinh môi trường; phát triển sản xuất bền vững; thực hiện các dự án dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn... 

Thách thức và lời giải

Ông Phạm Tấn Son, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Đông cho biết, việc huy động nguồn lực cho CTXDNTM trên địa bàn huyện vẫn còn khó khăn, thách thức. Trở lực lớn là do phần lớn đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Một bộ phận, nhất là dân tộc thiểu số vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại. Bà con có thể sẵn sàng hiến đất, tham gia ngày công xây dựng các công trình, còn đóng góp kinh phí là ngoài khả năng. Tính riêng 9 tháng đầu năm 2012, toàn huyện huy động khoảng 25 tỷ đồng, chủ yếu từ kinh phí hỗ trợ của CTXDNTM và các nguồn khác...

Khó khăn ở Nam Đông cũng là thực trạng chung đối với nhiều địa phương khác. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu cũng từng nêu những khó khăn trong việc huy động nguồn lực cho CTXDNTM của tỉnh. Nguồn lực bố trí còn quá thấp, chưa tương xứng với mục tiêu và nội dung của CTXDNTM là thách thức lớn. Trong khi đó, việc huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp hỗ trợ cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế. Trở ngại hơn là việc huy động trong dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn... Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương, ban ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động mọi nguồn lực, từ trong dân đến các doanh nghiệp cho CTXDNTM. Tỉnh có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các ngành nghề, dịch vụ; các tổ chức, cá nhân đầu tư mở doanh nghiệp ở nông thôn nhằm tạo nguồn lực góp phần thực hiện CTXDNTM. Tỉnh tiếp tục kêu gọi, huy động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức tín dụng đầu tư khu vực nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động...

Mới đây, tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Ban Chỉ đạo CTXDNTM Trung ương Nguyễn Đăng Khoa gợi ý thêm một số vấn đề liên quan trong việc huy động nguồn lực thực hiện CTXDNTM. Theo đó, từng cơ quan, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc đóng góp nguồn lực; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực trong dân và các doanh nghiệp. Trong công tác tuyên truyền, cần xác định rõ chương trình NTM là gì, làm gì, ai làm, làm cho ai, vì sao phải làm, khi làm xong phải làm gì?... Từ đó, cán bộ, cộng đồng, nhân dân mới hiểu và tích cực hưởng ứng, đóng góp nguồn lực, tham gia thực hiện CTXDNTM một cách hiệu quả.

 Bài, ảnh: Hoàng Triều

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP