Kinh tế Xây dựng - Giao thông

14/03/2021 - 22:19

Cơ quan thuế đã chủ động thông báo cho các trường hợp nợ tiền sử dụng đất

TTH - Cuối tháng 2, có nhiều người dân nợ tiền sử dụng đất được ghi trong “sổ đỏ” trên cả nước lo lắng làm thủ tục trả nợ cho Nhà nước. Báo Thừa Thiên Huế có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Khoa, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh để làm rõ hơn về vấn đề này.

Ông Hà Văn Khoa, Cục trưởng Cục thuế tỉnh​

Theo ông Hà Văn Khoa, thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. Hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/2/2021. Kể từ ngày 1/3/2021 thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Tuy nhiên, so với các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước, tại tỉnh Thừa Thiên Huế chưa xảy ra tình trạng người dân tập trung quá nhiều đi làm thủ tục trả nợ tiền sử dụng đất được ghi nợ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất như một số địa phương khác. Có được kết quả đó là nhờ cơ quan thuế đã chủ động trong công tác tuyên truyền, phối hợp với chính quyền địa phương thông báo đến từng trường hợp phải trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2021 ngay từ khi Nghị định số 79/2019/NĐ-CP được triển khai và có hiệu lực thi hành từ 10/12/2019 .

Ông có thể thông tin rõ hơn những quy định liên quan đến vấn đề này?

Nghị định số 79 quy định rõ hai trường hợp xử lý tiền sử dụng đất. Đó là những trường hợp nợ từ trước ngày 01/3/2016 (tức đến 1/3/2021 là đủ 5 năm) và trường hợp nợ từ ngày 1/3/2016 đến trước ngày Nghị định số 79/2019/NĐ-CP có hiệu lực (tức ngày 10/12/2019), bao gồm: Đối với những hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016, nếu thanh toán trước ngày 1/3/2021 thì được tính theo giá đất tại thời điểm cấp giấy CNQSD đất, được ghi trong “sổ đỏ”. Nếu trả nợ sau ngày 1/3/2021 thì giá đất được tính tại thời điểm trả nợ. Đối với những trường hợp nợ từ sau ngày 1/3/2016 đến trước ngày Nghị định số 79/2019/NĐ-CP có hiệu lực (tức ngày 10/12/2019) thì tiếp tục thanh toán theo giá tại thời điểm ghi nợ nhưng không quá 5 năm. Trường hợp này, quá 5 năm thì cũng tính theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Giá đất tăng nên người dân phải thanh toán đúng quy định để hạn chế thiệt hại về kinh tế

Như vậy chỉ những trường hợp nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 mới cần thanh toán trước ngày 1/3/2021, còn lại những người nợ tiền sử dụng đất từ sau ngày 1/3/2016 không cần phải vội vàng?

Đúng vậy, chỉ những trường hợp nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 mới cần thanh toán trước ngày 1/3/2021. Trường hợp nợ tiền sử dụng đất từ sau ngày 1/3/2016 đến trước ngày Nghị định số 79/2019/NĐ-CP có hiệu lực (tức ngày 10/12/2019) thì tiếp tục thanh toán theo giá tại thời điểm ghi nợ nhưng không quá 5 năm. Tuy nhiên, nếu quá 5 năm thì cũng tính theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Đối với những trường hợp nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 chưa thanh toán trước ngày 1/3/2021 sẽ chấp nhận những chênh lệch ra sao, thưa ông?

Đối với những hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 nhưng thanh toán sau ngày 1/3/2021 thì phải nộp theo giá đất mới.

Ví dụ: Lô đất có diện tích 100 m2 ở vị trí 1, đường Trần Nhật Duật, TP. Huế, được ghi nợ tiền sử dụng vào tháng 1/2016 với số tiền 429 triệu đồng (vị trí 1 của  năm 2015 - 2019: 4.290.000đ/m2). Nếu thanh toán sau ngày 1/3/2021 sẽ phải trả nợ tiền sử dụng đất với số tiền 606 triệu đồng (vị trí 1 của năm 2020 - 2024: 6.060.000 đ/m2).

Ngành thuế đã làm gì để hỗ trợ người dân để họ có thể nộp thuế đất trước ngày 28/2?

Thực hiện Công điện hỏa tốc của Tổng cục Thuế về việc thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất của cá nhân được ghi nợ trước ngày 1/3/2016, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các chi cục thuế trên địa bàn bố trí cán bộ, công chức làm việc cả ngày thứ bảy (27/2/2021) và ngày chủ nhật (28/2/2021) để phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh cũng thông báo, tuyên truyền đưa tin qua các phương tiện thông tin đại chúng như: facebook, zalo của Cục Thuế Thừa Thiên Huế để người dân được biết.

Tuy nhiên, số lượng người dân trên địa bàn tỉnh tới cơ quan thuế làm thủ tục thanh toán nợ tiền sử dụng đất trong 2 ngày qua không đáng kể (9 hộ), cụ thể: Chi cục Thuế khu vực Phú Lộc – Nam Đông: 2 hộ, A Lưới: 2 hộ; Hương Điền: 5 hộ.

Ông có thể thông tin thêm về tình hình nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn hiện nay?

Theo ước tính số hộ ghi nợ tiền sử dụng đất trước thời điểm 1/3/2016 trên toàn địa bàn ước đạt 981 hộ (tương ứng với số tiền ghi nợ trước thời điểm 1/3/2016 là hơn 50 tỷ đồng); số hộ đã thực hiện thanh toán trước 28/2/2021 là 441 hộ (tương ứng với số tiền đã thanh toán là gần 15 tỷ đồng); số hộ còn nợ tiền sử dụng đất hiện nay là 540 hộ (tương ứng số tiền còn nợ là gần 36 tỷ đồng). Các trường hợp còn nợ chưa thanh toán chủ yếu là các hộ gia đình khó khăn, thời gian nợ dài chưa có khả năng trả nợ.

Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh sẽ triển khai những giải pháp nào nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho những trường hợp nợ tiền sử dụng đất, thưa ông?

Cục Thuế tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất đối với người dân có ghi nợ tiền sử dụng đất để người dân biết và chủ động trong việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất với Nhà nước, để người dân hiểu rõ chính sách ghi nợ tiền sử dụng đất và thanh toán đúng hạn nhằm tránh thiệt hại về kinh tế.

Bên cạnh đó, ngành thuế cũng chủ động rà soát, phối hợp với văn phòng đăng ký đất đai để nắm chắc số lượng hồ sơ ghi nợ; phối hợp với chính quyền địa phương thông báo đến người dân đang ghi nợ tiền sử dụng đất biết hạn cuối trả nợ tiền sử dụng đất cho Nhà nước để người dân chủ động trong việc trả nợ.

HOÀNG LOAN (Ghi)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP