Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

17/11/2011 - 05:19

Cơ sở ngành nghề nông thôn được UBND cấp có thẩm quyền ưu tiên cho thuê đất

TTH - Từ lâu, gia đình tôi sử dụng đất ổn định để SXGN thì nay có được UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ). Hơn nữa, do điều kiện ONMT, gia đình tôi muốn thuê đất đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mới thì thủ tục thuê đất bao gồm những gì và tiền thuê đất này được sử dụng như thế nào? (Một hộ gia đình SXGN ở Thủy Phú, Hương Vinh)

- Theo điều 3 Quyết định 132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn (NNNT), các cơ sở NNNT như bạn đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được UBND huyện Hương Trà cấp GCN QSDĐ để bạn yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

Hàng năm, theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, Nhà nước cho phép chuyển một phần diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp để phát triển NNNT. Đối với địa phương có nhiều cơ sở NNNT như Hương Trà, UBND tỉnh giao cấp huyện hoặc cấp xã quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm tiểu thủ công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở NNNT thuê đất đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất.

Trường hợp bạn có nhu cầu thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất mới thì được UBND cấp có thẩm quyền ưu tiên cho thuê đất với mức giá thuê đất thấp nhất. Theo đó, bạn phải làm thủ tục thuê đất với đơn xin thuê đất, gồm: Tên cá nhân (không phân biệt người thuê đất có hay không có hộ khẩu thường trú tại địa phương); mục đích sử dụng đất; địa điểm và diện tích đất cần thuê; thời hạn thuê đất; cam đoan sử dụng đất có mục đích. Sau khi nhận được đơn xin thuê đất của bạn, trong 15 ngày, UBND xã Hương Vinh nhận xét và đề nghị lên UBND huyện. Sau khi nhận được đơn xin thuê đất của bạn và ý kiến đề nghị của UBND xã, trong 15 ngày, UBND huyện phải trả lời và hướng dẫn bạn làm các thủ tục tiếp theo về thuê đất.

Tiền cho thuê đất của bạn sẽ được để lại ngân sách xã nhằm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Tổng cục Địa chính và Bộ Tài chính có trách nhiệm theo dõi và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện thủ tục thuê đất và chính sách sử dụng tiền thuê đất theo quy định tại điều 3 nói trên.

Bùi Vĩnh
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP