Kinh tế Công nghiệp - TTCN

24/05/2012 - 05:40

Cổ tức của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế tăng 4,5% so với kế hoạch

TTH - Dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, song giá trị sản lượng thực hiện năm 2011 của Công ty cổ phần (CTCP) Xây lắp Thừa Thiên Huế vẫn đạt 565 tỷ đồng, tăng hơn 129% so với kế hoạch, doanh thu hơn 503 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 28,3 tỷ đồng.

Theo đó, tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông đạt 12%, tăng 4,5% so với kế hoạch. Hiện, CTCP Xây lắp tỉnh đã có thông báo đến toàn bộ cổ đông để tiến hành chi trả cổ tức. CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế hiện có 591 cổ đông. Trong đó, cổ đông Nhà nước chiếm 60%, cố đông là tổ chức: 7,71%, cổ đông cá nhân: 32,29%. Không có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.                     

T.Huệ
Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP