Giáo dục Tin tức giáo dục

03/09/2015 - 18:07

Còn nhiều cơ hội cho thí sinh

TTH - Thống kê đến 2/9 của Đại học Huế về số thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 cho thấy, Trường đại học Nông Lâm đã tuyển gần đủ chỉ tiêu xét tuyển bổ sung với 154 thí sinh đăng ký (ưu tiên 1)/157 chỉ tiêu. Trường đại học Sư phạm: 41 thí sinh đăng ký/40 chỉ tiêu. Trường đại học Khoa học: 232 thí sinh đăng ký/390 chỉ tiêu. Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị vẫn còn rất thiếu thí sinh: mới có 41 thí sinh đăng ký/329 chỉ tiêu.

Cụ thể, tại Trường đại học Sư phạm trong 3 ngành xét tuyển bổ sung, chỉ có ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp còn thiếu thí sinh, hiện ngành này mới có 2 thí sinh đăng ký/10 chỉ tiêu. Trường đại học Nông Lâm hầu hết các ngành đã đủ và thậm chí nhiều ngành, số thí sinh đăng ký còn lớn hơn nhiều so với chỉ tiêu. Một vài ngành của trường này vẫn còn chỉ tiêu là: Công thôn: mới có 10 thí sinh đăng ký/39 chỉ tiêu; Nông học 7/14; Khuyến công 7/11; Khoa học đất 8/10. Trường đại học Khoa học, những ngành vẫn còn chỉ tiêu là: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ mới có 2 thí sinh đăng ký/32 chỉ tiêu; Địa lý tự nhiên 12/34; Lịch sử 15/46; Hán-Nôm: 1/8;...

Thời gian xét tuyển bổ sung đợt 1 sẽ kết thúc vào ngày 7/9/2015. 

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP