28/06/2016 - 20:15

Công an tỉnh đề xuất kiểm tra 13 kho đông lạnh lưu giữ thủy sản

TTH - Ban Giám đốc Công an tỉnh vừa có báo cáo đề xuất UBND tỉnh kiểm tra các kho đông lạnh lưu giữ, bảo quản thủy- hải sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đề xuất UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra do Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở NN& PTNT, Sở TN- MT và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra kho lạnh của 13 cơ sở hoạt động kinh doanh, lưu giữ, bảo quản thủy- hải sản trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra nhằm xác định số lượng, nguồn gốc, tình trạng thủy- hải sản đang lưu giữ, bảo quản thủy- hải sản trong kho lạnh; lấy mẫu giám sát, phân tích để đánh giá mức độ an toàn thực phẩm; tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh thủy- hải sản chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm; nghiêm cấm việc tiêu thụ, kinh doanh, sử dụng thủy- hải sản làm thực phẩm cho người và thức ăn gia súc, gia cầm khi chưa có kết quả phân tích của cơ quan chức năng.

THÁI SƠN 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP