Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

27/01/2018 - 13:29

Công an TP. Huế thực hiện hiệu quả 6 điều Bác Hồ dạy

TTH - Luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; 248 lượt tập thể, 1.415 lượt cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh... tặng bằng khen, giấy khen, là kết quả sau 5 năm Công an TP. Huế triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT – BCA của Bộ Công an về phong trào “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 – 2018. Hội nghị tổng kết Chỉ thị 05 được Công an TP. Huế tổ chức sáng 26/1.

Sau 5 năm, phong trào đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP