15/09/2015 - 17:14

Công bố 5 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng năm 2015

TTH.VN - Ngày 15/9, UBND tỉnh công bố danh sách 5 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh năm 2015 gồm: Bệnh viện huyện Nam Đông; bãi rác huyện A Lưới; bãi rác thị xã Hương Trà; trạm giết mổ gia súc tập trung Bắc Sông Hương; bãi rác khu vực Khu III huyện Phú Lộc.


Trại giết mổ gia súc tập trung Bắc Sông Hương là địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và gây bức xúc trong Nhân dân

Bệnh viện huyện Nam Đông do nằm trong khu dân cư, các hệ thống xử lý nước thải, khí thải lạc hậu và xuống cấp, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Biện pháp xử lý là đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải và chất thải y tế, thực hiện trong thời gian từ năm 2016-2017.

Bãi rác huyện A Lưới do bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, không có hệ thống xử lý nước rỉ rác, bờ thành bãi chôn lấp bị rò nước rỉ rác và bãi không vận hành theo quy định. Biện pháp xử lý là cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh, thực hiện trong thời gian từ năm 2016-2017

Bãi rác thị xã Hương Trà do bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, không có hệ thống xử lý nước rỉ rác và bãi không vận hành theo đúng quy định. Biện pháp xử lý là cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh, thực hiện trong thời gian từ năm 2016-2017

Trại giết mổ gia súc tập trung Bắc Sông Hương do quá tải, nằm trong khu dân cư, không có hệ thống xử lý chất thải và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Biện pháp xử lý là di dời và đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải lò giết mổ gia súc tập trung tại khu quy hoạch mới, thực hiện trong thời gian từ năm 2016-2018.

Bãi rác khu vực Khu III (bao gồm 5 xã Vinh Hưng, Vinh Giang, Vinh Hiền, Vinh Mỹ, Vinh Hải – huyện Phú Lộc) do là bãi chôn lấp rác sinh hoạt tự phát, không hợp vệ sinh, không có hệ thống xử lý nước rỉ rác, không vận hành theo quy định. Biện pháp đặt ra là từ năm 2016-2017 sẽ xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt ở đây.

 

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP