Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

15/01/2020 - 20:47

Công bố bộ tiêu chí đánh giá “Xanh - Sạch - Sáng” cấp phường, xã trên địa bàn tỉnh

TTH.VN - Bộ tiêu chí xanh sạch sáng cấp xã/phường trên địa bàn tỉnh có thang điểm 100. Về cơ bản, đều được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí: tiêu chí cam kết, xanh, sạch, sáng, và đưa ra phương án giải quyết trên Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh.

Qua kết quả đánh giá của bộ tiêu chí, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ quyết định công nhận xã/phường/thị trấn đạt kết quả

Bộ tiêu chí đó vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 15/1. Đây là một trong những việc nhằm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân, huy động sự tham gia của các tập thể, tổ chức, đoàn thể cấp xã trong công tác bảo vệ môi trường; đảm bảo sự tham gia tích cực, thường xuyên của đông đảo quần chúng nhân dân, các tổ chức, đoàn thể cấp xã trong việc thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh.

UBND các phường, thị trấn tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí đánh giá môi trường xanh, sạch, sáng gửi báo cáo kết quả đến UBND cấp huyện định kỳ 6 tháng/lần, trước ngày 10/7 và 10/1 hằng năm (kỳ đánh giá từ ngày 1/1 đến ngày 30/6 và từ 1/7 đến 30/12 của năm tiếp theo). Qua kết quả đánh giá của bộ tiêu chí, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ quyết định công nhận xã/phường/thị trấn đạt kết quả tốt trước ngày 30/12 hàng năm.

Tin, ảnh: P.T

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP