Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

13/01/2022 - 14:54

Công bố các dự án hỗ trợ người khuyết tật

TTH.VN - Ngày 13/1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng (ACDC) và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức lễ công bố các dự án hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu TP. Huế và Hà Nội.

Thông qua các dự án hỗ trợ, người khuyết tật có cơ hội hòa nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống

Các dự án được hỗ trợ gồm: dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” (Hoà nhập-I) do Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) thực hiện; dự án “Tăng cường cơ hội, nâng cao vị thế cho người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2024” (RVCO- II) do Viện Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng (ACDC) thực hiện. Các dự án này do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Kết quả mong đợi của dự án “Hòa nhập” sẽ tập trung thực hiện các mục tiêu: mở rộng các dịch vụ hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng, cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của người khuyết tật; mở rộng dịch vụ xã hội, tăng cường hỗ trợ hòa nhập xã hội và triển khai hỗ trợ trực tiếp giúp tăng cường chất lượng sống của người khuyết tật; cải thiện chính sách, cải thiện thái độ công chúng, giảm thiểu các rào cản, đảm bảo hòa nhập xã hội của người khuyết tật; tăng cường năng lực quản lý, thực hiện và hoạt động hỗ trợ người khuyết tật ở các cấp.

Dự án “Tăng cường cơ hội, nâng cao vị thế cho người khuyết tật” nhằm tạo ra những thay đổi tích cực về nhận thức và thái độ về người khuyết tật, tăng cường năng lực cho các tổ chức và cải thiện chính sách để xóa bỏ rào cản đối với sự hòa nhập của người khuyết tật.

Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh ưu tiên của chương trình hỗ trợ phát triển của USAID tại Việt Nam, trong đó có các dự án hỗ trợ người khuyết tật và viện trợ nhân đạo. Theo USAID, từ năm 1989 đến năm 2021, phía Hoa Kỳ đã tài trợ 126 triệu đô la Mỹ dành cho các chương trình trợ giúp người khuyết tật Việt Nam, nhất là tại các khu vực bị phun rải chất da cam trong chiến tranh. Trong ba năm tới, tại khu vực miền Trung, USAID sẽ bổ sung hơn 6,9 triệu đô la Mỹ thông qua dự án Hòa nhập-I và khoảng 2 triệu đô la Mỹ thông qua dự án RVCO-II hỗ trợ người khuyết tật, không phân biệt nguồn gốc dạng tật.

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG

Chia sẻ bài viết


2/phap-luat-cuoc-song
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP