Giáo dục Tin tức giáo dục

07/04/2013 - 17:43

Công bố chế độ học bổng cho lưu học sinh Lào

TTH - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 2/4/2013 Quy định về chế độ học bổng cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, đối tượng được hưởng học bổng từ ngân sách của tỉnh Thừa Thiên Huế là các lưu học sinh Lào được các tỉnh của nước CHDCND Lào cử sang học tập tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học... tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Về chế độ học bổng, có học bổng toàn phần gồm chi phí đào tạo và sinh hoạt phí; học bổng bán phần gồm chi phí đào tạo. Một số trường hợp đặc biệt được cấp chi phí đào tạo và hỗ trợ tiền ở. Mức chi phí đào tạo cho mỗi lưu học sinh Lào cụ thể là: Đối với đào tạo đại học, sau đại học: từ 8,9 triệu đồng đến 11,9 triệu đồng/năm học. Đối với đào tạo trung cấp, cao đẳng, học tiếng Việt để thi tuyển vào các bậc học: từ 7,1 đến 9,5 triệu đồng/năm học. Sinh hoạt phí được cấp trực tiếp cho lưu học sinh gồm tiền ăn, ở và các chi phí khác... là 1 triệu đồng/sinh viên/tháng.

Thanh Vân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP