Giáo dục Tin tức giáo dục

20/06/2016 - 09:47

Công bố Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư quy định Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa giáo dục phổ thông gồm 39 tiêu chí, được chia thành 5 nhóm

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa giáo dục phổ thông để xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, Bộ tiêu chí gồm 39 tiêu chí, được chia thành 5 nhóm gồm: Nhóm I. Tiêu chí về điều kiện tiên quyết; Nhóm II. Tiêu chí về mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; Nhóm III. Tiêu chí về nội dung kiến thức; Nhóm IV. Tiêu chí về hình thức và trình bày sách . Nhóm V. Tiêu chí về học liệu và thiết bị dạy học.

Việc sử dụng bộ tiêu chí để đánh giá sách giáo khoa, phải dựa theo chương trình môn học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Sách được đánh giá là “Đạt” khi tất cả các tiêu chí phải được đánh giá là “Đạt” – Không có tiêu chí bị đánh giá 0 điểm; đồng thời sách đạt ngưỡng tối thiểu đối với từng nhóm tiêu chí đánh giá tức là Bộ tiêu chí đã đánh trọng số đối với các yêu cầu có mức độ quan trọng khác nhau.

Bộ tiêu chí khuyến khích các Nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân biên soạn sách có chất lượng cao nhất, (sách “Đạt” ở mức điểm cao hơn sẽ được lựa chọn nhiều hơn).

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ tiêu chí khi được thông qua sẽ là căn cứ để các Hội đồng thẩm định sách giáo khoa tiến hành thẩm định sách.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách; định hướng cho các nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân tham khảo khi biên soạn sách nhằm đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông; giáo viên và nhà trường tham khảo khi chọn sách đã được Bộ phê duyệt để dạy học trong trường.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP