05/08/2016 - 18:38

Công bố khu Bảo vệ thuỷ sản Nam Hòn Đèo

TTH - Chi cục Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh và UBND thị trấn Phú Lộc (Phú Lộc) vừa tổ chức lễ công bố Khu Bảo vệ thuỷ sản Nam Hòn Đèo.

Khu Bảo vệ thuỷ sản Nam Hòn Đèo dựa vào cộng đồng, có diện tích 26ha, thuộc thị trấn Phú Lộc (Phú Lộc) nhằm mở rộng, phát triển mạng lưới các khu bảo vệ thủy sản trên toàn đầm phá, vùng nước nội địa Tam Giang-Cầu Hai, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ bãi giống, bãi đẻ, nguồn lợi thủy sản, không làm ảnh hưởng đến môi trường, môi sinh như khai thác, nuôi trồng thuỷ sản, chăn thả gia súc và xây dựng các công trình sản xuất...

MV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP