Kinh tế Khoa học - công nghệ

18/09/2017 - 20:18

Công bố quy hoạch khoáng sản

TTH - Chiều 18/9, Sở Tài nguyên&Môi trường công bố quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh.

Cụ thể, quy hoạch 86 khu vực mỏ khoáng sản, đất làm vật liệu san lấp với tổng diện tích hơn 1.319ha. Trong đó, 28 khu vực mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường với trữ lượng tài nguyên dự báo gần 65 triệu m3; 3 khu vực mỏ than bùn với trữ lượng dự báo hơn 1,8 triệu tấn; 15 khu vực mỏ đất sét làm nguyên liệu gạch ngói với trữ lượng dự báo hơn 6,9 triệu m3; 5 khu vực mỏ khoáng sản phân tán nhỏ lẻ với diện tích 38,6ha và 35 khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp với trữ lượng dự báo hơn 51,5 triệu m3.

Nhiều giải pháp về cơ chế, chính sách, bảo vệ môi trường, phục hồi môi trường, vốn, công nghệ, thiết bị… cũng được đưa ra để thực hiện quy hoạch hiệu quả.

Hoài Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP