13/10/2017 - 21:40

Công bố quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng

TTH - Chiều 13/10, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến đến năm 2030 .

Nội dung quy hoạch hướng đến mục tiêu sản lượng VLXD  đạt như nhu cầu đã dự báo. Đối với các sản phẩm VLXD có lợi thế về thị trường tiêu thụ cần đưa sản lượng vượt từ 2 - 3 lần tuỳ theo từng chủng loại so với nhu cầu để mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh, nâng giá trị sản xuất ngành công nghiệp VLXD đến năm 2020 gấp khoảng 2 lần so với hiện nay. Thu hút khoảng 1.500 lao động mới vào làm việc trong ngành VLXD.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP