Giáo dục Tin tức giáo dục

09/09/2013 - 15:56

Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế

TTH.VN - Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế nhiệm kỳ 2013-2015 vừa được tổ chức tại Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế ngày 9/9.

Ngày 26/8/2013 Đảng ủy Đại học Huế có Quyết định số 391-QĐ/ĐU về việc thành lập Đảng bộ cơ sở Khoa Giáo dục Thể chất Đại học Huế. Theo đó, Đảng bộ cơ sở Khoa Giáo dục Thể chất có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của khoa theo quy định của Điều lệ Đảng, tập trung vào các công tác chính sau: lãnh đạo cán bộ, viên chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của khoa; lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ, lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, các đoàn thể quần chúng và xây dựng tổ chức Đảng. Đảng ủy cơ sở Khoa Giáo dục Thể chất có nhiệm vụ quản lý đảng viên, tổ chức đảng bộ lãnh đạo tốt nhiệm vụ của khoa, xây dựng quy chế hoạt động của đảng ủy, tổ chức đại hội đảng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng.

PGS.TS.Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế (phải) trao Quyết định thành lập cho đồng chí Bùi Hoàng Phúc, Bí thư Đảng bộ cơ sở Khoa Giáo dục Thể chất Đại học Huế

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế chúc mừng đồng chí Bùi Hoàng Phúc vừa được chỉ định làm Bí thư Đảng bộ cơ sở Khoa Giáo dục Thể chất Đại học Huế và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Khoa Giáo dục Thể chất. Khẳng định đây là dấu mốc trong quá trình xây dựng của khoa, PGS.TS.Nguyễn Văn Toàn mong rằng trong thời gian tới, Đảng bộ cơ sở Khoa Giáo dục Thể chất phải xây dựng được chiến lược phát triển của khoa; xây dựng quy chế quản lý tập trung dân chủ; giữ được kỷ cương quy chế đào tạo, tích cực đổi mới phương pháp đào tạo; lãnh đạo tốt các tổ chức đoàn thể, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng Đảng bộ cơ sở Khoa Giáo dục Thể chất thành Đảng bộ trong sạch trong hệ thống các tổ chức Đảng của Đảng bộ Đại học Huế.

Tin, ảnh: Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP