Giáo dục Tin tức giáo dục

20/06/2016 - 19:01

Công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học Y Dược Huế

TTH - Ngày 20/6, Trường đại học Y Dược - Đại học Huế tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học Y Dược Huế nhiệm kỳ 2014-2019. Đến dự buổi lễ, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung.

PGS.TS.Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế trao Quyết định thành lập Hội đồng trường Trường đại học Y Dược Huế nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày 21/4/2016, Giám đốc Đại học Huế có Quyết định số 461/QĐ-ĐHH về việc thành lập Hội đồng trường Trường đại học Y Dược - Đại học Huế nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 19 thành viên. Hội đồng Trường đại học Y Dược - Đại học Huế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định tại Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Cũng tại buổi lễ, Trường đại học Y Dược Huế công bố Quyết định số 477/QĐ-ĐHH ngày 25/4/2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học Y Dược - Đại học Huế nhiệm kỳ 2014-2019. Ông Nguyễn Sanh Tùng, Giảng viên chính, Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường đại học Y Dược được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học Y Dược - Đại học Huế nhiệm kỳ 2014-2019.

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP