29/08/2016 - 13:12

Công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2016

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, việc công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2016 là một hoạt động tôn vịnh trí tuệ, sáng tạo, góp phần hình thành văn hoá sáng tạo của người Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước

Sáng 29/8, Ban Thường trực Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tổ chức: Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016. 

Tới dự có bà Nguyễn Thị Kim Ngân -  Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ VN và đại diện của các bộ, ngành, các nhà khoa học.

Theo Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, qua tuyển chọn, xem xét một cách kỹ lưỡng trên cơ sở khoa học, ban Chỉ đạo quyết định lựa chọn 71 công trình sáng tạo khoc học, công nghệ đưa vào Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2016. Đó là những công trình khoa học, công nghệ trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, công nghiệp…

Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2016 được công bố gồm 71 công trình đã được lựa chọn kỹ lưỡng

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam khẳng định, trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, sáng tạo luôn là một phẩm chất của người Việt ta, cùng với các giá trị truyền thống như dũng cảm, kiên cường, đoàn kết đã tạo nên sức mạnh tinh thần và vật chất của dân tộc Việt Nam.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ, dân tộc Việt Nam muốn bức phá nhanh hơn nữa, bền vững hơn nữa thì cần phát huy năng lực sáng tạo của dân tộc, vì quốc gia nào có năng lực cạnh tranh cao sẽ có nhiều cơ hội vươn lên cao hơn, xa hơn và nhanh hơn. Mà cạnh tranh giữa các quốc gia, suy cho cùng là cạnh tranh trong việc sáng tạo và phát huy nguồn vốn tri thức, khoa học và công nghệ.

Để góp phần khơi dậy, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước… Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam, các Bộ, ngành trung ương và các địa phương tổ chức tuyển chọn, biên tập và công bố hàng năm Sách vàng sáng tạo Việt Nam với số công trình sáng tạo bằng với số năm kỷ niệm thành lập Nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, việc tuyển chọn, biên tập, công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam là việc làm tôn vinh các nhà khoa học, các nhà sáng chế. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, nhằm phát huy tinh thần yêu nước, trí tuệ, sáng tạo, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cấp ngành cần tiếp tục quan tâm, cổ vũ sự sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ rộng rãi trong toàn xã hội. Việc này sẽ góp phần quan trọng phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Theo Tiền phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP