Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

03/08/2021 - 14:32

Cổng Dịch vụ công quốc gia có 8 dịch vụ hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động ngừng việc; đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế cho doanh nghiệp... là những dịch vụ được triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Văn phòng Chính phủ đã chủ động phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Tài chính, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) xây dựng và cung cấp 8 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html để hỗ trợ cho các đối tượng.

Cổng Dịch vụ công quốc gia có 8 dịch vụ hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp. Ảnh chụp màn hình

Tám dịch vụ công bao gồm các dịch vụ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động ngừng việc; người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế cho doanh nghiệp; đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho cá nhân; gửi phản ánh, kiến nghị.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) cho biết, quy trình thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được đơn giản tối đa. Khi người dân đăng nhập và khai, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (trừ các thành phần hồ sơ, dữ liệu đã được Cổng Dịch vụ công quốc gia kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các biểu mẫu sẽ được điện tử hóa), dữ liệu sẽ được chuyển đến cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận. Sau khi nhận được xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội, Cổng Dịch vụ công quốc gia có trách nhiệm chuyển hồ sơ trực tuyến này đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết trên Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh hoặc Phòng giao dịch Ngân hành Chính sách xã hội. Trong trường hợp Hệ thống một cửa cấp tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu cho phép tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết thực hiện việc tiếp nhận và cập nhật trạng thái, kết quả giải quyết theo tài khoản do Cổng Dịch vụ công quốc gia cấp.

Việc thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng tận dụng tối đa các dữ liệu đã kết nối, liên thông giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành của các cơ quan có thẩm quyền, giúp cho việc giải quyết thủ tục được nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không bị trùng lặp, không bị lợi dụng, trục lợi chính sách; giảm việc đi lại, tiếp xúc của đối tượng với chính quyền trong giải quyết chế độ, chính sách, nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát.

Theo Tin tức TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP