Kinh tế Công nghiệp - TTCN

08/01/2017 - 18:34

Công đoàn Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh: Nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

TTH - Ngày 8/1, Công đoàn Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Năm qua, bên cạnh triển khai các chương trình, kế hoạch theo chỉ đạo của các cấp, Công đoàn Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh làm tốt công tác phát triển đoàn viên với số đoàn viên tăng 3.538 người (đạt 176,9% so với chỉ tiêu được giao); thành lập mới 4 công đoàn cơ sở (vượt 1 đơn vị so với chỉ tiêu phân bổ). Với những thành tích đạt được, Công đoàn Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua.

Năm 2017, Công đoàn Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh phấn đấu thành lập thêm ít nhất 3 công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp, kết nạp mới từ 2.000 đến 2.500 đoàn viên.

HƯƠNG LAN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP