22/09/2016 - 22:06

Công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai

TTH - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2185/QĐ-UBND Quy định về công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Quy định này quy định cụ thể về nội dung, hình thức, phương thức, thời điểm, địa điểm và trách nhiệm công khai các thông tin liên quan đến việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyên tắc công khai là phải đảm bảo tính pháp lý; tính chính xác; tính kịp thời; tính tiếp cận: hình thức công khai đảm bảo các đối tượng cần tìm hiểu thông tin được tiếp cận dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi.

Lương Xuân Trà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP