11/09/2014 - 05:49

Công nhận 3 nghề và làng nghề truyền thống ở Phong Điền

TTH.VN - Đó là Gốm Phước Tích, Điêu khắc gỗ Mỹ Xuyên, Đệm bàng Phò Trạch.  

Sau một thời gian dài được đầu tư bảo tồn, khôi phục và phát triển, đến nay toàn huyện Phong Điền có 3 nghề và làng nghề được UBND tỉnh công nhận là nghề và làng nghề truyền thống gồm: Gốm Phước Tích, Điêu khắc gỗ Mỹ Xuyên, Đệm bàng Phò Trạch.  

Mỗi làng nghề được công nhận làng nghề truyền thống sẽ được các cấp, các ngành thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn như hỗ trợ vốn, mở rộng quy mô, ứng dụng KHKT vào sản xuất, quảng bá giới thiệu sản phẩm, đào tạo truyền nghề, xây dựng thương hiệu, cải tiến mẫu mã sản phẩm, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất... để sản phẩm của các làng nghề đủ sức cạnh tranh trong điều kiện thị trường tràn ngập sản phẩm công nghiệp, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn.
 

Vĩnh Hào

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP