15/10/2014 - 13:59

Công nhận doanh nghiệp được ưu tiên trong lĩnh vực hải quan

TTH.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý việc các doanh nghiệp có quy mô, vốn đầu tư lớn, sử dụng nhiều lao động, dự án quan trọng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trước khi cấp phép đầu tư sẽ được xem xét, công nhận chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan trong khi công ty đang xây dựng, hình thành cơ sở vật chất.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 86/2013/TT-BCT ngày 27/6/2013 cho phù hợp. Trong thời gian chưa sửa đổi Thông tư số 86/2013/TT-BCT, Bộ Tài chính xem xét áp dụng nguyên tắc trên để xử lý đối với các Công ty đủ điều kiện.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý công nhận chế độ doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam và Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam. Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn các công ty hoàn thành các thủ tục để áp dụng chế độ ưu tiên.

Bộ Tài chính cho biết, đối chiếu với quy định hiện hành về áp dụng chế độ ưu tiên thì các công ty trên chưa đáp ứng điều kiện về thời gian (phải hoạt động tối thiểu 2 năm). Tuy nhiên, qua cam kết của các công ty nêu trên, Bộ Tài chính đã đề xuất và được Thủ tướng đồng ý cho 2 công ty này được hưởng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

N.PĐT

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP