Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

05/01/2017 - 17:58

Công tác dân vận của Đảng phải hướng mạnh về cơ sở

TTH - Năm 2017, nhiệm vụ của các ban dân vận từ tỉnh đến cơ sở là thực hiện thắng lợi 7 nhiệm vụ trọng tâm; 6 giải pháp chủ yếu.

Sáng 5/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Các Ủy viên Bộ Chính trị gồm: Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự, chủ trì. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính và Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Năm 2016, công tác dân vận trên toàn quốc đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, công tác nắm bắt và dự báo tình hình Nhân dân, công tác thông tin, báo cáo về những vấn đề nảy sinh của một số địa phương chưa kịp thời. Việc tham gia giải quyết một số vụ việc phức tạp, nhất là về công tác dân tộc, tôn giáo... đạt hiệu quả chưa cao. Năm 2017, công tác dân vận của Đảng tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các nghị quyết, nhất là Nghị quyết lần thứ 4 (khóa XII), gắn Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nêu rõ: Tình hình đất nước hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao, đòi hỏi đội ngũ những người làm công tác dân vận của Đảng phải nắm chắc tình hình Nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động; đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến cơ sở cần nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch, biện pháp thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Tập trung giải quyết có hiệu quả những bức xúc chính đáng của Nhân dân; làm cho Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải coi trọng và thực sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

Năm 2017, nhiệm vụ của các ban dân vận từ tỉnh đến cơ sở là thực hiện thắng lợi 7 nhiệm vụ trọng tâm; 6 giải pháp chủ yếu. Trong đó, hướng mạnh về cơ sở, nắm bắt, tổng hợp tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất của các tầng lớp Nhân dân để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP