08/03/2017 - 22:06

Công tác thông tin đối ngoại phải phù hợp tình hình mới

TTH - Mục tiêu này được đề ra tại hội nghị triển khai hoạt động thông tin đối ngoại năm 2017 tổ chức chiều 8/3. Ông Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị...

Báo chí tác nghiệp tại sự kiện đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Huế. Ảnh: Võ Nhân

Năm 2016, công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh triển khai với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, đi vào chiều sâu... giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội được đẩy mạnh, góp phần thu hút các chương trình dự án nước ngoài vào địa phương. Ngoài ra, còn chú trọng tuyên truyền đậm nét kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng và việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 khá nổi bật.    

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Thái Sơn lưu ý thời gian tới cần chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thông tin đối ngoại; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về công tác đối ngoại nói chung và thông tin đối ngoại nói riêng đến các đối tượng liên quan. Các cơ quan truyền thông cần đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại; tăng cường tuyên truyền chủ trương chính sách của tỉnh, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực; giới thiệu, quảng bá tiềm năng thế mạnh, văn hóa, con người... của vùng đất Cố đô Huế. Các ngành, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai hiệu quả công tác thông tin đối ngoại; xem thông tin đối ngoại như một nguồn lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương...

KHÁNH QUAN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP