23/11/2015 - 18:02

Công ty Scavi Huế đầu tư 3 triệu USD xây dựng nhà máy may 3

TTH - Nhằm mở rộng quy mô sản xuất đáp ứng nhu cầu xuất khẩu hàng dệt may, Công ty Scavi Huế vừa đầu tư 3 triệu USD xây dựng nhà máy may 3 ở khu công nghiệp Phong Điền. 

Công trình có quy mô 30 chuyền may, kho chứa hàng và các văn phòng bổ trợ, giải quyết việc làm cho gần 1.500 lao động. Dự kiến, nhà máy may 3 sẽ đưa vào hoạt động tháng 2/2016, nâng công suất cả 3 nhà máy lên 185 chuyền may và giải quyết việc làm cho khoảng 5 ngàn lao động. Sau khi nhà máy 3 đi vào hoạt động, công ty tiếp tục đầu tư nhà máy may quy mô 15 chuyền may tại cụm công nghiệp Hương Sơ, TP Huế.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP