Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

19/07/2018 - 11:25

Cụ thể hóa chương trình hành động, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

TTH.VN - Sáng 19/7, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Nhiệm vụ đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh là quán triệt những nội dung của các nghị quyết để triển khai thực hiện

Trong thời gian 1 ngày, đội ngũ cán bộ chủ chốt đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh được UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối ông Nguyễn Quang Tuấn; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối ông Nguyễn Hữu Tiến; Phó Bí thư Đảng ủy Khối ông Cao Ngọc Dũng lần lượt quán triệt, triển khai những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 26 – NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27 – NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28 – NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Nhiệm vụ đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh là quán triệt nội dung của các nghị quyết để triển khai thực hiện, cụ thể hóa bằng các cương trình, kế hoạch, hành động, sớm đưa các nghị quyết của Đảng đi và cuộc sống.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP