20/05/2015 - 16:08

Cử tri đề nghị quyết liệt tinh giản biên chế, xử lý tham nhũng

TTH.VN - Cử tri và nhân dân đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức.

Báo cáo trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tiếp tục được triển khai. Hoàn thiện các dự án Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành pháp luật được tập trung chỉ đạo...

Chính phủ đã ban hành và triển khai Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 và Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, đất đai, xây dựng, đầu tư, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp, tiếp cận điện năng và quản lý dân cư...  

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc báo cáo tại phiên khai mạc 

Đề án cải cách chế độ công vụ công chức tiếp tục được triển khai; ban hành tiêu chuẩn, chức danh công chức, viên chức; danh mục vị trí việc làm; thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý. Trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và trình Ban Chấp hành Trung ương mô hình chính quyền địa phương.

Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm, tăng cường công khai, minh bạch, cung cấp thông tin, trách nhiệm giải trình.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, cử tri và nhân dân đồng tình về chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhưng cho rằng việc thực hiện cần phải được đẩy mạnh hơn nữa.

“Đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc tinh giản biên chế đi đôi với đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công, cải cách tiền lương, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức”, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết.

Cử tri và nhân dân hoan nghênh một số bộ, ngành và địa phương trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với cải cách hành chính; tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo; đồng thời mong muốn việc tổ chức thi tuyển cần thực sự khách quan, công khai, minh bạch nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. 

Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri cũng ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cho rằng việc phát hiện và phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn hạn chế, việc xử lý tham nhũng chưa kịp thời, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng rất thấp so với quyết định của tòa án.

Do đó, đề nghị Quốc hội, Chính phủ tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và kiên quyết xử lý các đối tượng tham nhũng, lãng phí, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết thời gian tới sẽ đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Tương trợ tư pháp, nhất là tư pháp hình sự để xử lý hành vi tham nhũng có yếu tố nước ngoài và thu hồi tài sản tham nhũng cũng sẽ được tăng cường./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP