23/08/2022 - 20:34

Cụm thi đua số 5 Hội Phụ nữ Bộ Công an ký kết giao ước thi đua

TTH.VN - Ngày 23/8, tại TP. Huế, Hội Phụ nữ Bộ Công an - Cụm thi đua số 5 (gồm Hội phụ nữ Công an 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm cụm trưởng tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua và triển khai các hoạt động thực hiện Phong trào “Phụ nữ công an giai đoạn 2022-2026”.

Ký kết giao ước thi đua giữa các địa phương trong cụm

Tại hội nghị, Hội Phụ nữ công an các địa phương trong cụm thống nhất ký kết giao ước thi đua với các nội dung, chỉ tiêu trọng tâm.

Đó là, 100% thành viên trong cụm thi đua có hình thức tổ chức giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, học viên học tập, nắm vững nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp; Điều lệ Hội Phụ nữ; xây dựng 1 loại hình rèn luyện sức khỏe; 1 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 99% gia đình phụ nữ công an đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” tại khu dân cư…

Hội Phụ nữ các địa phương trong cụm cũng đề ra chương trình hành động cụ thể; thống nhất quy chế hoạt động để tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, đảm bảo cụ thể, thiết thực, sát với tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương.

Cũng trong chương trình ký kết giao ước thi đua, các đơn vị, địa phương của cụm cũng đã trao kinh phí hỗ trợ 10 mô hình sinh kế cho 10 hộ gia đình phụ nữ nghèo ở xã Hương Hữu và xã Thượng Long (Nam Đông) với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Tin, ảnh: Phong Anh

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP