Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

21/12/2012 - 15:48

Củng cố quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân

TTH - “Không ngừng củng cố quốc phòng – an ninh, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới”... đó là quyết tâm lớn của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trong thời gian tới. Xung quanh vấn đề này, Đại tá Trần Đình Phòng, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết:

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân cùng đồng thời với việc chủ động luyện tập thuần thục các phương án, là điều kiện thuận lợi để kịp thời tham mưu xử lý đúng, dứt điểm các tình huống ngay từ cơ sở, không để xảy ra bất ngờ, giữ vũng ổn định chính trị tại địa bàn. Theo tinh thần đó, năm 2013, toàn lực lượng quyết tâm: “Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện tốt nội dung “1 tập trung, 2 đột phá” và các nội dung của “năm điều lệnh”.

Đại tá có thể khái quát những kết quả đạt được về công tác quân sự, quốc phòng thời gian qua?

Với quyết tâm củng cố quốc phòng – an ninh, LLVT tỉnh nghiêm túc triển khai tổ chức xây dựng kế hoạch, tập huấn bồi dưỡng cán bộ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong quá trình huấn luyện, bảo đảm thực hiện đúng phương châm: “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật với chiến thuật, lý thuyết với thực hành, giữa vũ khí thô sơ, tự tạo với trang thiết bị quân sự hiện đại. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập chỉ huy, cơ quan các cấp (có một phần thực binh, được tăng cường binh khí, kỹ thuật, có bắn đạn thật cấp đại đội, tiểu đoàn). Theo đó, nhiều địa phương tổ chức công tác diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT), thu hút đông đảo các đơn vị, ban, ngành và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của 3 thứ quân được LLVT tỉnh gắn với 3 nội dung chính là, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn hướng về cơ sở, nắm chắc cơ sở, tham mưu đúng và trúng cho cấp ủy chính quyền các cấp xây dựng xã, phường, cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng KVPT vững chắc. Từ tỉnh đến cấp huyện, thị, xã, phường cơ quan, doanh nghiệp đều chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh. Đó là, mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu mới. Đặc biệt, tập trung xây dựng khu vực căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu và các lực lượng. Cùng với xây dựng lực lượng, không ngừng luyện tập các phương án chiến đấu với phương châm “Làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh” để khi có tình huống xảy ra giải quyết dứt điểm, không để lan rộng. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức các đội, tổ công tác và điều động hàng trăm cán bộ bám cơ sở, phối hợp với cấp ủy, chính quyền vận động nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa. LLVT tỉnh cũng chủ động bám dân khắc phục hạn hán; ứng cứu kịp thời giúp dân vượt qua thiên tai bão lũ...

* Quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT là nhiệm vụ thường xuyên, vậy trong quá trình thực hiện cần chú trọng đến vấn đề gì, thưa đại tá?

Nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài là tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đặc biệt, tiếp tục phấn đấu hoàn thành những chi tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ X đã đề ra.

Trong quá trình xây dựng khu vực phòng thủ, LLVT tỉnh luôn xác định, xây dựng về chính trị, tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở.

Một trong những nội dung quan trọng được LLVT tỉnh quan tâm là lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng – an ninh trong từng KVPT. Đây là vấn đề vừa cấp bách, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nói gì thì nói, cũng phải luôn khẳng định, tình đoàn kết quân - dân không ngừng được tăng cường. Vì thế, những năm qua, LLVT tỉnh rất quan tâm chăm lo xây dựng mối đoàn kết với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân.

* Để đáp ứng trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, công tác quân sự - quốc phòng trong tình hình mới cần xác định vấn đề gì là trọng tâm, thưa đại tá?

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tình hình mới, LLVT tỉnh tập trung xây dựng, củng cố lực lượng, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tăng cường công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân biển và đầu tư trang thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên biển. Nâng cao chất lượng tham mưu của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương; trong đó, cơ quan quân sự và cơ quan công an giữ vai trò nòng cốt và là trung tâm phối hợp hiệp đồng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, gắn chặt giữa xây dựng với hoạt động của KVPT, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, sẵn sàng các biện pháp chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng khi tình huống xảy ra. Ngoài ra, LLVT tỉnh xác định, chủ động luyện tập thuần thục các phương án, kịp thời tham mưu, xử lý đúng, trúng, dứt điểm các tình huống ngay từ cơ sở. Đi kèm với với việc luyện tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thì củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng, an ninh, làm cơ sở, nền tảng tạo ra tiềm lực quốc phòng của KVPT thành phố, huyện, thị xã vững mạnh.

Xin cảm ơn đại tá!

Anh Phong (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP