17/08/2015 - 18:12

Củng cố thương hiệu và sức cạnh tranh của Đại học Huế

TTH - Ngày 17/8, Đảng bộ Đại học Huế tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự đại hội có các ông: Nguyễn Ngọc Thiện, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Đại học Huế đã tập trung lãnh đạo cán bộ, viên chức và người học hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của Đại học Huế trong nền giáo dục đào tạo khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Công tác xây dựng Đảng được triển khai tích cực trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là hạt nhân lãnh đạo của Đại học Huế... Đặc biệt, Đại học Huế đã có những đóng góp tích cực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hoạt động khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu, du lịch... cho tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện (bên phải) tặng hoa chúc mừng đại hội
Phương hướng chung trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ Đại học Huế là xây dựng Đại học Huế thành trung tâm đào tạo, khoa học - công nghệ có uy tín trong nước và khu vực, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trước hết là các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế tại đại hội đã nêu ra 5 nhiệm vụ chủ yếu.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Thiện đã biểu dương những thành quả khá toàn diện mà Đảng bộ Đại học Huế đạt được trong nhiệm kỳ qua và khẳng định, Đại học Huế “là một trong những chiếc nôi trí tuệ, vườn ươm nhân tài lớn của khu vực và cả nước”.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện, Đại hội Đảng bộ Đại học Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là thời kỳ Đảng bộ phải phát huy sức mạnh tổng hợp, đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, chủ động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm để thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng “Đại học Huế thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của Quốc gia và ngang tầm của đại học trong khu vực, từng bước đạt chuẩn quốc tế”. Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị Đại hội tập trung thảo luận sâu hơn một số vấn đề về nâng cao chất lượng đào tạo; phải coi chất lượng đào tạo là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để củng cố thương hiệu và sức cạnh tranh của Đại học Huế. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp dạy học theo phương thức đào tạo tín chỉ, gắn với đào tạo nghiên cứu khoa học, tạo bước chuyển thực sự về chất lượng đào tạo. Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề tài, chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ trọng điểm. Tập trung lãnh đạo, tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị để hình thành các cơ sở giảng dạy, học tập, nghiên cứu hiện đại. Tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ, của Bộ Giáo dục - Đào tạo và phối hợp với tỉnh để đầu tư xây dựng, hoàn thiện các thiết chế của Trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Hoàn thành việc xây dựng khu đô thị Đại học Huế tại Trường Bia, tạo bước đột phá về cơ sở vật để nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng nghiên cứu khoa học của Đại học Huế. Cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và then chốt của Đảng bộ...
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá mới gồm 27 thành viên, bầu Đoàn đại biểu gồm 16 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP