Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

12/03/2019 - 10:46

Củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

TTH.VN - Đó là mục tiêu đề ra tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Huế Khóa X (nhiệm kỳ 2019 - 2024), được tổ chức ngày 12/3. Tham dự có các ông: Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Cư, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế.

B í thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư (thứ hai từ phải sang) tặng cờ tại đại hội

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát Nghị quyết của Đảng các cấp, chương trình kinh tế - xã hội của thành phố để cụ thể hóa thành các chương trình hành động, phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng và củng cố.

Các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  “Ngày vì người nghèo” “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… tiếp tục đẩy mạnh, là phương thức để tập hợp các tầng lớp Nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện nghiêm túc với chế độ góp ý định kỳ, thường xuyên cho tổ chức và cá nhân...

Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận TP. Huế tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung hoạt động và phương thức tập hợp, hướng mạnh về cơ sở... nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đại hội bầu ông Hoàng Viết Thắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP