26/12/2014 - 22:59

Cung ứng việc làm ổn định cho trên 2.500 lao động

TTH - Ngày 26-12, Trung tâm Dịch vụ việc làm tổng kết công tác năm 2014. Năm qua, trung tâm đã cung ứng việc làm ổn định cho trên 2.500 lao động; đào tạo nghề cho trên 830 người; giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho trên 4.500 lao động.

Sàn giao dịch việc làm của trung tâm đã thu hút trên 10.450 lượt lao động tham gia, trong đó, các doanh nghiệp sơ tuyển được trên 3.500 người. Tuy nhiên, số lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn còn thấp. Các địa phương giảm tổ chức sàn giao dịch việc làm lưu động do doanh nghiệp làm ăn khó khăn.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP