Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

19/05/2016 - 16:02

Cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên ở Huế

TTH.VN - Ngay sau khi vừa giành được chính quyền, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã khẩn trương ổn định tình hình và chuẩn bị tiến hành Tổng Tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên trong cả nước.

Theo quy định của Ban Bầu cử Trung ương, lúc bấy giờ tỉnh Thừa Thiên và TP. Thuận Hóa (tức Huế) là hai đơn vị bầu cử khác nhau. Tỉnh Thừa Thiên có 45 người ra ứng cử. TTP. Thuận Hóa có 13 người ra ứng cử. Căn cứ vào số cử tri, tỉnh Thừa Thiên được bầu 5 đại biểu; Thuận Hóa được bầu lấy 2 đại biểu.

Để cử tri có điều kiện nắm rõ nội dung, trước ngày bầu cử 6/1/1946 độ nửa tháng, nhật báo Quyết Chiến, cơ quan ủng hộ chính quyền Nhân dân, thực chất là tiếng nói của Thị ủy Thuận Hóa, do ông Nguyễn Hoàng, tức nhà thơ Vĩnh Mai, Bí thư Thị ủy làm chủ bút đã tổ chức cuộc thi, mà theo Quyết Chiến viết là: "Bản báo tổ chức một cuộc thi cho các bạn ở Thuận Hóa và Thừa Thiên. Để hưởng ứng tuyên truyền, hướng dẫn mọi người dân ở Thừa Thiên và thành phố Thuận Hóa tích cực tìm hiểu kỹ hơn về cuộc bầu cử lần đầu tiên này".

ĐỀ THI NHƯ SAU:

Câu một:

  1. Hai vị nào sẽ trúng cử ở Thuận Hóa?
  2. Năm vị nào sẽ trng cử ở Thừa Thiên?

Câu hai:

  1. Vị nào được nhiều phiếu nhất ở Thuận Hóa?
  2. Vị nào được nhiều phiếu nhất ở Thừa Thiên?

Câu ba:

  1. Số người đi bầu ở Thuận Hóa là bao nhiêu?

         (Cho biết số cử tri ở Thuận Hóa là 23.087 người).

  1. Số người đi bầu ở Thừa Thiên là bao nhiêu?

        (Cho biết số cử tri ở Thừa Thiên là 189.790 người).

Chú ý: Người dự thi có thể đoán riêng về Thuận Hóa hoặc riêng về Thừa Thiên, cũng có thể dự đoán về Thuận Hóa lẫn Thừa Thiên.

VỀ GIẢI THƯỞNG

I. Sẽ có 10 giải thưởng tặng cho 10 bạn đoán trúng nhất 2 câu hỏi đầu (5 giải về Thuận Hóa, 5 giải về Thừa Thiên).

Giải nhất: 100đ và 1 năm báo Quyết Chiến,

Giải nhì: 50đ và 1 năm báo Quyết Chiến,

Giải ba: 1 năm báo Quyết Chiến,

Giải tư: 6 tháng báo Quyết Chiến,

Giải năm: 3 tháng báo Quyết Chiến.

II. 4 giải tặng 4 bạn đoán trúng nhất câu hỏi thứ 3 (2 giải về Thuận Hóa và 2 giải về Thừa Thiên).

Giải nhất: 1 năm báo Quyết Chiến.

Giải nhì: 6 tháng báo Quyết Chiến.

HẠN THAM DỰ

Bài dự thi phải gởi về tòa báo trước 6 giờ chiều ngày 5/1/1946.

KẾT QUẢ CUỘC THI

Kết quả cuộc thi sẽ tuyên bố một vài ngày sau khi có kết quả chính thức bầu cử.

NHỮNG BÀI DỰ THI KHÔNG HỢP LỆ

1. Không để tên và địa chỉ người dự thi.

2. Không viết đúng tên họ những người mình đoán trúng cử.

3. Viết tên quá số đại biểu lấy ở Thuận Hóa và Thừa Thiên.

Để hiểu thêm về không khí bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên ở Huế, tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trung Chính và ông Vĩnh Mẫn, ngày ấy hai ông là những cán bộ còn rất trẻ được phân công đi tuyên truyền. Cả hai ông đều nói rằng “Bấy giờ dân chúng rất hào hứng tìm hiểu Dự án Hiến pháp và nhân thân của từng vị ứng cử, đồng thời tổ chức mít tinh ủng hộ cuộc bầu cử”.

Có một hình thức vận động rất vui. Ở Thừa Thiên cử tri truyền nhau câu văn vần: Chính trị - Hoàng Anh. Tu hành - Mật Thể. Y tế - Kim Chi. Lúa mỳ - Trọng Truyến. Nước điện - Đăng Khoa.

Còn ở Thuận Hóa thì hô: Dực – Phiệt! (tức Trần Hữu Dực và Tôn Quang Phiệt), có người lĩnh xướng và cứ thế hô vang điệp lại ba lần.

Mấy tuần sau, theo danh sách công bố của Ban Bầu cử, kết quả đơn vị Thừa Thiên có 5 người trúng cử đại biểu Quốc hội: 1. Ông Hoàng Anh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên kiêm Tuyên truyền), 2. Thượng tọa Thích Mật Thể (Giáo hội Phật giáo cứu quốc Thừa Thiên), 3. Bác sĩ Nguyễn Kim Chi (Ủy trưởng Y tế Trung Bộ), 4. Kỹ sư Đoàn Trọng Truyến (Ủy trưởng Kinh tế Trung Bộ), 5. Kỹ sư Trần Đăng Khoa (Ủy trưởng Công chánh Trung Bộ).

Đơn vị Thuận Hóa có 2 người trúng cử: 1. Ông Trần Hữu Dực (Chủ tịch UBND Trung Bộ) 2. Ông Tôn Quang Phiệt (Chủ tịch UBND Thừa Thiên).

Dưới nhiều hình thức, kể cả tổ chức cuộc thi tìm hiểu, báo chí cách mạng đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên. Và cũng qua báo chí, chúng ta biết được rằng, ngay từ lần bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên, tỉnh Thừa Thiên và TP Huế là hai đơn vị bầu cử độc lập và ngang nhau.

Ngày 6/1/1946, cách đây 70 năm tỉnh Thừa Thiên và thành phố Huế được bầu lấy 7 người. Ngày 22/5/2016, cử tri cả nước sẽ đi bầu Quốc hội và HĐND các cấp, tỉnh Thừa Thiên Huế được bầu lấy 7 người làm đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Dương Phước Thu

---------------

Dẫn theo báo Quyết Chiến của các số ra tháng 12/1945

Báo Quyết Chiến số 109 ra ngày 31/12/1945 thông tin cuộc thi về Tổng tuyển cử

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP