Kinh tế Khoa học - công nghệ

10/08/2012 - 13:29

Đã đảm bảo môi trường như cam kết

TTH -
Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn của 10 hộ gia đình tại tổ 7, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy tiếp tục phản ánh về tình trạng gây ô nhiễm môi trường của cơ sở sơ chế phế liệu kim loại Thủy Cường. Tuy nhiên, qua kết quả quan trắc chất lượng môi trường 6 tháng đầu năm 2012, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh khẳng định: Các thông số về chất lượng môi trường nước thải, không khí, vi khí hậu, độ rung, và suất liều bức xạ đều đảm bảo môi trường như bản cam kết mà cơ sở đã đề ra.

Trong quá trình quan trắc, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh đã lấy mẫu nước thải tại cơ sở và lấy mẫu không khí, tiếng ồn, độ rung và suất liều bức xạ tại 3 địa điểm là: Khu vực giữa cơ sở, khu vực trên đường vào cơ sở và khu vực phía sau cơ sở. Kết quả phân tích cho thấy, về chất lượng nước thải có các chỉ tiêu: pH, NO3-, PO43-, Clorua, Sulfua, dầu mỡ, T.Coliform nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam 14:2008/BTNMT giá trị C, cột B, với hệ số K=1,2. Về chất lượng môi trường không khí có các chỉ số đo đạc như: bụi lửng lơ, SO2, CO và NH3 nằm trong giời hạn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam 05:2009/BTNMT và quy chuẩn Việt Nam 06: 2009/BTNMT. Về tiếng ồn, độ rung và suất liều bức xạ có giá trị nằm trong khoảng giới hạn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam 26:2010/BTNMT, quy chuẩn Việt Nam 27:2010/BTNMT và tiêu chuẩn Việt Nam 6866:2011. Qua đó, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh khẳng định: Cơ sở sơ chế phế liệu kim loại Thủy Cường hoạt động đảm bảo môi trường như cam kết mà cơ sở đã đề ra.

 

Cơ sở sơ chế phế liệu kim loại Thủy Cường hoạt động đảm bảo môi trường

 

Ông Phan Bồng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Thủy cho biết, hộ gia đình bà Võ Thị Hương Thủy (đăng ký kinh doanh hộ cá thể lần đầu ngày 19/7/2011 và đăng ký lần 4 ngày 10/5/2012) đã mạnh dạn đầu tư xây dựng Cơ sở sơ chế phế liệu kim loại Thủy Cường tại tổ 7, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy với mục đích thu mua các phế liệu kim loại để sơ chế và bán cho các cơ sở luyện kim. Việc đầu tư xây dựng cơ sở này đã góp phần làm tăng nguồn thu nhập cho hộ kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều người lao động ở địa phương. Quan trọng hơn là việc thu gom và sơ chế phế liệu đã góp phần làm giảm nguồn rác thải ra môi trường, tái tạo lại nguồn nguyên liệu mới, bảo vệ môi trường được Nhà nước khuyến khích. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường 6 tháng đầu năm 2012 (có sự chứng kiến của người dân và cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Thủy) tại cơ sở sơ chế phế liệu kim loại Thủy Cường cho thấy, cơ sở đủ điều kiện tiếp tục hoạt động.

 

Hiện nay, UBND thị xã Hương Thủy đã có Dự án chi tiết xây dựng khu quy hoạch để di dời các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị tại các phường nội thị trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Theo đó, khu quy hoạch này có địa điểm tại tổ 10, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy (phía bắc, cách đường tránh Huế khoảng 50m, giáp với khu vực nghĩa địa) với diện tích 5,22 ha, bao gồm 46 lô. Như vậy, các cơ sở sơ chế phế liệu, thu mua, phân phối phế liệu, cơ sở chế biến và kinh doanh sản phẩm gỗ, cơ sở sửa chữa ô tô, gò hàn (lớn) và các hộ kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sẽ được chuyển ra khu quy hoạch này trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP