Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

19/06/2021 - 17:19

Đa dạng hình thức tuyên truyền giúp đoàn viên tiếp cận Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

TTH.VN - Ngày 19/6, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hội trường tầng 1 Tỉnh ủy

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 01 điểm cầu chính tại Hội trường tầng 1 Tỉnh ủy và 09 điểm cầu tại các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, nêu rõ những điểm mới, cốt lõi, khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày những điểm mới của văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Để có thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh cần vạch ra những chiến lược và quyết tâm rất cao, thể hiện được rõ mục tiêu, khát vọng phát triển của tỉnh trong 5 năm tới. Đặc biệt, cần quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư của cán bộ, đoàn viên thanh niên, góp phần tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động của đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên; tạo ra không khí phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Hiện Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng các nội dung Chương trình hành động, bám sát những định hướng của Trung ương Đoàn, của Tỉnh ủy, lựa chọn các nội dung, hoạt động Đoàn có thể thực hiện có hiệu quả; với 9 chương trình và 69 nội dung, giải pháp cụ thể, rõ nét, có tính hành động cao, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Phát biểu kết luận chương trình, ông Trần Gia Công, Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị các đơn vị cần đa dạng hình thức tuyên truyền, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị; giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên có thể tiếp cận được đầy đủ nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chương trình hành động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước, khẳng định vị thế và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên đối với toàn xã hội.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP